Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вітт-водок arrow ВЛАДА ДЕРЖАВНА
   

ВЛАДА ДЕРЖАВНА

- організоване політ. панування класу, який здійснює держ. керівництво суспільством. Виникає в класовому суспільстві як політ. влада одного класу над іншим. В. д. втілюється в системі держ. органів, які в сукупності створюють держ. механізм. Свої веління В. д. формулює у вигляді загальнообов'язкових правил поведінки членів суспільства - норм права. Кожний пануючий клас організує В. д. так, щоб вона якнайкраще забезпечувала його інтереси. В експлуататорському суспільстві осн. сила В. д. зосереджена в її примусовому апараті - в армії, поліції та ін. органах безпосереднього насильства над трудящими (див. Буржуазна держава). В соціалістичному суспільстві В. д. грунтується на соціалістичній екон. основі, виражає волю трудящих мас на чолі з робітничим класом. її головною суттю є творча господарсько-організаторська та культ.-виховна робота. В соціалістичних країнах уся повнота В. д. зосереджена в представницьких органах (в СРСР - у Радах народних депутатів), яким підконтрольні й підзвітні всі інші держ. органи. В міру успіхів соціалістичного і комуністичного будівництва в соціалістичних країнах здійснюється постійне вдосконалення апарату В. д., його дальша демократизація, зміцнення правової основи з метою найефективнішого управління суспільством в інтересах трудящих. Див. також Держава, Соціалістична держава.

Є. В. Назаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази