Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тім-токо arrow ТІМІРЯЗЄВ
   

ТІМІРЯЗЄВ

Климент Аркадійович [22.V (3.VІ) 1843, Петербург -28. IV 1920, Москва] — рос. природодослідник-дарвініст, один з основоположників рос. школи фізіологів рослин, чл.-кор. Петерб. АН (з 1890). В 1866 закінчив Петерб. ун-т як вільний слухач (1861 Т. було виключено з ун-ту за участь у студент, заворушеннях). У 1868 — 70 Т. вчився і працював за кордоном в лабораторіях нім. (Г. Кірхгофа, Г. Гельмгольца, Р. Бунзена,

В. Гофмейстера) та франц. (П. Бертло, Ж. Буссенго, К. Бернара) вчених. В 1870—92 Т. викладав в Петровській с.-г. академії (тепер Моск. с.-г. академія ім. К. А. Тімірязєва), з 1875 — ординарний професор, з 1877 — зав. першою в Росії кафедрою анатомії і фізіології рослин; одночасно з 1877 — професор Моск. ун-ту. У 1911 Т. залишив Моск. ун-т (на знак протесту проти дій реакційного міністра освіти Кассо). Останні 10 років життя Т. займався лише науковою та літературно-публіцистичною діяльністю. Наук. праці Т. присвячені експериментальній і теор. розробці проблеми фотосинтезу. Т. встановив, що фотосинтез здійснюється відповідно до закону збереження енергії; інтенсивність фотосинтезу тісно пов'язана з інтенсивністю світла, що поглинається хлорофілом, та спектральним складом світла. Т. висловив думку, що хлорофіл не тільки фізично, а й хімічно бере участь у фотосинтезі, передбачивши цим сучас. уявлення. Дослідження Т. енергетичних закономірностей фотосинтезу мало важливе значення в обґрунтуванні вчення про єдність і зв'язок живої і неживої матерії в процесі кругообігу речовин і енергії в природі. Т. порушив проблему еволюції фотосинтезу, яка знайшла розвиток в сучас. науці. Т. розробляв також питання водного режиму та мінерального живлення рослин; у впровадженні досягнень фізіології рослин і агрохімії в с.-г. практику бачив основи раціонального землеробства. Т. був найбільш послідовним пропагандистом і теоретиком дарвінізму в Росії, уточнив визначення багатьох важливих його понять, захищав вчення Ч. Дарвіна, зокрема в публічних лекціях, від нападок консервативних вчених. Світогляд Т. формувався під виливом ідей рос. революційних демократів. Т. був прихильником матеріалізму. Природу розглядав як сукупність різних форм рухомої матерії, а її розвиток — як поступальний, висхідний рух від простого до складного, що поряд з еволюційною не виключає й стрибкоподібної, революц. форми. З матеріалістичних позицій розв'язував питання теорії пізнання, відкидаючи агностицизм, нещадно критикуючи прихильників емпіріокритицизму, інтуїтивізму тощо. Т. вважав принцип історизму найважливішим методологічним принципом наук. дослідження. Т. одним з перших рос. вчених вітав Велику Жовтн. соціалістичну революцію. В. І. Ленін високо оцінив публіцистичні статті й промови Т., опубліковані в зб. "Наука і демократія" (1920). Т. брав участь у роботі Наркомосвіти РРФСР, організації Соціалістичної (згодом Комуністичної) академії сусп. наук. членом якої його було обрано 1918. В 1920 робітники обрали Т. депутатом Моск. Ради. Т. споруджено в Москві пам'ятник; ім'я Т. присвоєно Моск. с.-г. академії, Ін-ту фізіології рослин АН СРСР. Щороку АН СРСР проводить Тімірязєвські читання; запроваджена премія ім. К. А. Тімірязєва АН СРСР. Т. був членом Лондонського королівського т-ва, чл.-кор. Едінбурзького бот. т-ва, почесним доктором багатьох рос. і іноземних унтів.

Тв.: Сочинения, т. 1 — 10. М., 1937 — 40; Вибрані твори, т. 1—4. К.— X., 1949 — 50; Наука и демократия. М., 1963.

Літ.: Сенченкова Е. М. К. А. Тимирязев и учение о фотосинтезе. М., 1961; Манорик А. В. К. А. Тімірязєв — основоположник наукового землеробства. К., 1962; Ложечко А. Б. Климент Тимирязев. М., 1964.

тімірязєв - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази