Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
   

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ

- сукупність органів влади, управління, суду і прокуратури, за допомогою яких держава здійснює свої завдання і виконує свої функції. Органи, які входять до складу Д. а., наділені державновладними повноваженнями: діють від імені д-ви, приймають обов'язкові для виконання акти юридичні, можуть застосовувати заходи держ. примусу. Повноваження Д. а., форми і методи його діяльності завжди мають чітко визначений політ. зміст, класову спрямованість. Визначальними для системи, структури, принципів організації та діяльності Д. а. є істор. тип д ви, форма правління, державний лад і режим політичний. Осн. сила Д. а. будь-якої експлуататорської д-ви зосереджена в армії, поліції, суді та ін. органах безпосереднього насильства над трудящими. В. І. Ленін визначив, що для бурж. держ. машини найбільш характерні дві установи: чиновництво і постійна армія (див. Повне зібр. тв., т. 33, с. 28). Для Д. а. імперіалістичних д-в характерне його зрощування з апаратом монополій і підпорядкування його діяльності інтересам монополістич. капіталу (див. Буржуазна держава). Д. а. соціалістичної держави виражає інтереси і волю трудящих. В умовах зрілого соціалізму демократичні засади організації і функціонування Д. а. соціалістичної загальнонар. д-ви набувають дальшого розвитку й поглиблення. Організація і діяльність рад. Д. а. будується на основі ленінських принципів керівної і спрямовуючої ролі КПРС, демократичного централізму, широкої участі трудящих у роботі держ. органів, соціалістичної законності, рівноправності національностей, плановості, обліку і контролю, гласності і науковості. Ці принципи мають певну специфіку свого прояву стосовно до різних видів органів Рад. д-ви: органів влади (див. Ради народних депутатів), виконавчих та розпорядчих органів, судових і прокурорських органів (див., зокрема, Прокуратура СРСР, Судова система) тощо. Вдосконалювання Д. а. є, як зазначено в ст. 9 Конституції СРСР, складовою частиною дальшого розгортання соціалістичної демократії.

Л. П. Юзьков.

 

Схожі за змістом слова та фрази