Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГАЛЮЦИНАЦІЇ
   

ГАЛЮЦИНАЦІЇ

(лат. - марення, видіння) — сприймання людиною як реальних у даний момент, а насправді неіснуючих об'єктів. Виникають Г. як наслідок псих., інфекц. захворювань, травм головного мозку, нервових потрясінь, інток-сикацій тощо.

Виділяють дві основні групи Г.: а) справжні, що не відрізняються хворим від реальності, схожі з поперед, досвідом сприйняття, які мають чітку локалізацію у просторі; б) псев-догалюцинації, що відрізняються від реальних об'єктів, не мають чіткої локалізації. Г. бувають зоровими, слуховими, нюховими, смаковими, тактильними, моторними. Серед зорових Г. виділяють: елементарні — прості видіння, що не складаються у предметний образ (спалахи, крапки, смуги, плями); зоологічні — видіння живих істот; антропоморфні — людей; демономанічні — фантаст, персонажів; панорамічні — ландшафтів, пейзажів; палігностичні — звичного побут, чи професійного оточення; поліопічні — багаторазово повторюваного об'єкта; сценічні — сюжетно пов'язаних сцен; вербальні Сегла — видіння текстів чи літер; ендоскопічні — власних внутр. органів. Зорові Г. можуть бути мікро- чи макроптичними, стабільними чи рухливими, рельєфними, кінематографічними, екстракампінними (розташованими поза полем зору), геміаноптичними (локалізованими в одній із половин поля зору). Серед слухових Г. розрізняють: елементарні (прості шуми, клацання, скрипіння і т. ін.), фонемні (окр. слова чи склади), вербальні (словесні), коментуючі, імперативні (накази), антагоністичні («голоси», взаємопроти-лежні змістом). До Г. шкірного відчуття відносять тактильні, гаптичні (відчуття ударів, поштовхів, хапання), генітальні, стереогнос-тичні (відчуття наявності в руці якогось предмета), температурні, гігричні (відчуття вологи на шкірі). Функціональними називають Г., що виникають під впливом і на час впливу якого-небудь реального подразника, напр., під монотонний стукіт коліс причувається звучання неіснуючого голосу. Виділяють також гіпнагогічні та гіпнапомпічні Г. — ті, що виникають, відповідно, під час засинання чи просинання. Доведення наявності в особи галюцинацій під час скоєння нею суспільно небезпечного діяння може бути підставою для визнання її неосудною (див. Неосудність, Психоз). Літ.: Рьібальский М. И. Иллюзии, галлюцинации, псев-догаллюцинации. М., 1989.

Г. К. Дзюб.

 

Схожі за змістом слова та фрази