Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ
   

РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

— галузь географічної науки, що вивчає закономірності формування, функціонування і поширення територіальних рекреаційних систем. Територіальна рекреаційна система складається з природних і культур. комплексів, інженерних споруд, цю використовуються для рекреації, а також з обслуговуючого персоналу, органу управління та відпочиваючих; характеризується функціональною і тер. цілісністю. Завдання Р. г. полягає у дослідженні тер. рекреаційних систем, розробці принципів організації рекреаційного г-ва як складової частини цих систем, у типізації тер. рекреаційних утворень для визначення оптимальних шляхів переходу до інтенсивного використання рекреаційних ресурсів. Важливим завданням Р. г. є також розробка основ рекреаційного природокористування. Р. г. широко використовує такі методи, як істор., картографічний, статистичний, балансовий, моделювання та експедиційних досліджень. Вона тісно пов'язана з фіз., екон. та мед. географією; географією населення, психологією та ін. науками. Як галузь науки Р. г. виникла в кінці 60-х років 20 ст. її становленню в СРСР значною мірою сприяє зростання матеріального добробуту й культур. рівня рад. народу та розвиток на цій основі рекреаційного г-ва. Осн. наук.-тех. завданнями Р. г. є: створення Генеральної схеми тер. організації рекреаційної діяльності населення країни, удосконалення методів прогнозування та критеріїв ефективності функціонування тер. рекреаційних систем, оцінка рекреаційних ресурсів, створення рекреаційних парків тощо. Рекреаційні дослідження провадять гол. чин. в Ін-ті географії АН СРСР і на геогр. ф-тах університетів.

Літ.: Теоретические основы рекреационной географии. М., 1975; Преображенский В. С. [та ін.]. Территориальная рекреационная система как объект изучения географических наук. "Известия АН СССР. Серия географическая", 1974, № 2; Мироненко Н. С, Твердохлебов И. Т. Рекреационная география. М., 1981.

М. В. Багров.

 

Схожі за змістом слова та фрази