Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІС СТРАХОВИЙ
   

ПОЛІС СТРАХОВИЙ

(франц. police, від італ. polizza — посвідчення, розписка, квитанція) — спеціальний (як правило, іменний) док-т, що видається страховиком (страховою компанією) страхувальникові на підтвердження факту укладення між ними договору добровільного або обов'язкового страхування. У зак-ві України про страхування і практиці його застосування такий док-т іменується страховим свідоцтвом (або сертифікатом).

П. с. зазвичай містить осн. положення договору страхування і правила страхування, які встановлюються зак-вом (при обов'язковому страхуванні) або розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в уповноваженому держ. органі при видачі ліцензії на право здійснення відповід. виду страхування. Обов'язковими реквізитами П. с. є: найменування та юрид. адреса страховика, прізвище, ім'я та по батькові або найменування страхувальника і його адреса, визначення об'єкта страхування, розмір страх, платежу, перелік страх, випадків, права та обов'язки сторін і відповідальність за їх виконання, строк дії договору страхування та порядок його зміни і припинення дії, підписи сторін та ін. умови. П. с. набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

У вітчизн. і зарубіжній страх, практиці розрізняють такі осн. види П. с: валютизований, невалютизований, де вказана макс. межа страх, суми; генеральний, в якому зазначені страхування всіх вантажовідправлень страхувальника протягом певного періоду; груповий — єдиний страх, поліс для колективу страхувальників; договірний — страхування, що покриває ризики з моменту укладення договору страхування до моменту одержання обумовленого ним платежу; відкритий — не сплачений гербовим збором; таксований — з точно визначеною вартістю застрах. об'єкта.

Порядок оформлення і видачі П. с. визначається Законом України «Про страхування» (1996, з наст, змінами і доп.) та ін. правовими актами, що регулюють страх, діяльність. Див. також Страхування.

Літ.: Идельсон В. Р. Страховое право. М., 1993; Журавлев Ю. М., Секерж И. Г. Страхование и перестрахование: (Теория и практика). М., 1993; Внукова ?. Н. Практика страхового бизнеса. К., 1994; Страхування в Україні. К., 1996.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази