Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОЛГОСПНЕ ПРАВО
   

КОЛГОСПНЕ ПРАВО

- галузь права в СРСР, якою регулювалися внутріколг. сусп. відносини, а також відносини між колгоспом і державою. До внутріколгоспних належали відносини між колгоспом як юрид. особою і членами колгоспу (колгоспниками), між колгоспом і колгоспними дворами з питань усуспільнення майна, землекористування, розпорядження власністю, розподілу доходів, дисципліни та оплати праці, управління колект. г-вом, ведення підсобного г-ва колг. дворами, а також ін. відносини, що складалися на підставі статуту колгоспу і спец, норм К. п. Колгоспними вважались і відносини колгоспу з д-вою та кооп. організаціями, зокрема з машинно-тракторними станціями, постачальницькими, заготівельними і міжгосп. організаціями. В них були елементи держ.-правових, цив.-правових, фін. і труд, відносин. Проте основополож. елементом цих складних комплекс, відносин було колг. сільськогосп. в-во, яке виявлялося в особливостях їх правового регулювання, характері і змісті колг. в-ва. Відносини між колгоспом і д-вою — це відносини по керівництву колгоспом з боку д-ви. Таке керівництво здійснювалося шляхом регулювання діяльності колгоспу, застосування прямих приписів.

Джерелами К. п. були Конституція СРСР, конституції союзних республік, у т. ч. Конституція УРСР; Примірний статут сільськогосподарської артілі (1935); Примірний статут колгоспу (1969); Закон СРСР «Про кооперацію» (1988); Положення про міжгосподарське підприємство (організацію) в сільському господарстві (1987) та ін. нормат. акти. К. п. спочатку розвивалося у рамках зем.-колг. права (кін. 20-х — 1-а пол. 30-х рр.). Прийняття у 1935 Примірного статуту сільськогосп. артілі стало поштовхом для виділення К. п. у самост. галузь.

Як навч. дисципліна К. п. введено в навч. процес 1938. Перший підручник К. п. в СРСР видано 1939, а останній — 1978. У 1982 замість навч. дисципліни «Колгоспне право» було введено навч. курс «Сільськогосподарське право», а 1991 — «Аграрне право».

Літ.: Колхозное право. М., 1939; Павлов И. В. Колхозное право. М., 1960; Беляева 3. С. Источники колхозного права. М., 1972; Сов. колхозное право. М., 1978; Сельскохоз. право. М.. 1985; Семчик В. И. Кооперация и право. К., 1991; Агр. право України. К., 1996; Кооп. право. К., 1998.

В. I. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази