Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФОРМА ДЕРЖАВИ
   

ФОРМА ДЕРЖАВИ

- характеристика держави, яка відображає певні особливості організації механізму здійснення держ. влади і взаємодії д-ви з сусп-вом. Термін «форма держави» вживався ще у 18 ст. у філос. та юридичній л-рі. Проте характеристика д-ви за різними форм, критеріями віднесена до «вічних» наукових проблем: відповідні тези були викладені ще Платоном і Арістотелем у їх вченнях про д-ву. У наші дні термін теж слугує доктринальним цілям, зокрема класифікаціям сучас. д-ви. Поняття «форма держави» зазвичай розглядається у трьох його виявах — форма державного правління, форма держ. устрою і форма (тип) політ, режиму. Це поняття має практ. значення насамперед у зв'язку з юрид. оформленням (конст. закріпленням) організації держ. влади.

Форма держ. правління характеризується компетенційними взаємозв'язками між вищими органами д-ви, в першу чергу між органами законод. та викон. влади. Вона відображає інституц. особливості організації держ. владарювання і, по суті, фіксує різновиди монархій та республік.

Форма держ. устрою засвідчує організацію держ. території та компетенц. взаємозв'язки між центральними органами і органами, локалізованими в межах складових держ. території (суб'єктів федерат, д-ви) або її виокремлених частин (адм.-тер. одиниць, тер. автономій). Вона вказує на тер. особливості організації держ. владування, на федеративну або унітарну д-ву.

Обидва названих вияви Ф. д. стосовно конкретної країни можна встановити з аналізу відповід. конст. положень. Форма політичного режиму характеризує д-ву у взаємозв'язках з соціумом. На відміну від двох інших виявів Ф. д., які в різний спосіб засвідчують організацію держ. владарювання, політ, режим насамперед співвіднесений зі здійсненням владарювання, з участю в цьому процесі гр-н, зі станом усієї політ, системи сусп-ва. Тому політ, режим є не просто держ. формою, а формою взаємозв'язків між д-вою і сусп-вом. Більше того, риси конкр. політ, режиму передусім характеризують відповідне сусп-во і лише як наслідок — д-ву. Тому форма політ, режиму не може бути встановлена винятково шляхом аналізу змісту конст. регулювання. Навіть у разі його певного юрид. оформлення (напр., конст. проголошення дем. д-ви) реальний політ, режим нерідко є неадекватним юридично задекларованому.

Літ.: Чиркин В. Е. Государствоведение. М., 1999; Жакке Ж.-П. Конст. право и полит, институты. М., 2002.

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази