Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow копіт-корн arrow КОРЕЛЯЦІЯ
   

КОРЕЛЯЦІЯ

в біології — взаємозалежність між будовою та функціями клітин, тканин, органів та систем організму. Поняття "кореляція" запровадив (1800—05) Ж. Кюв'є. Матеріалістичне пояснення виникнення К. дав Ч. Дарвін, який розглядав К. як результат пристосування організмів до умов життя в процесі їхнього індивідуального, а також істор. розвитку. Розробці проблеми К. значну увагу приділяли також О. М. Сєверцов та І. І. Шмальгаузен. Зв'язок між частинами організму, що розвиваються, визначається особливостями механізмів їхнього формування. У зв'язку з цим умовно виділяють геномні, морфогенетичні та функціональні К. Геномні К. безпосередньо зумовлені спадковими факторами (див. Плейотропія; напр., пурпурне забарвлення квіток у гороху корелює з розвитком чорної кірки насіння). Морфогенетичні К. реалізуються не прямо генотипом, а опосередковуються формотвірними залежностями між частинами, що розвиваються (напр., при формуванні ока розвиток сітківки та рогівки визначається кришталиком). Функціональні К. набувають значення на пізніших стадіях онтогенезу (напр., залежність розвитку частин скелета від функціонуючих м'язів, що прикріплюються до них). Розрізняють ще філогенетичну К., або співвідносні зміни органів у процесі істор. розвитку організмів. В генетиці під К. розуміють взаємозв'язок окремих ознак організмів, зумовлений генетичними факторами у взаємозв'язку з умовами навколишнього середовища. Найчастіше визначається фенотипна К., яка дає змогу встановити зв'язок між різними господарсько-корисними ознаками і використати їх з метою селекції, а також для ранньої діагностики продуктивності тварин за ознаками, корелятивно пов'язаними з продуктивністю дорослих тварин. Фенотипна К. обчислюється на основі спостережень або експериментальних даних. За допомогою формул розраховується генетична К., що визначає вплив спадкових факторів на ступінь фенотипної К., а також середовищна К., обумовлена дією умов зовнішнього середовища.

Б. Г. Новиков, В. А. Труханов.

 

Схожі за змістом слова та фрази