Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРАНЗИТ ВАНТАЖІВ
   

ТРАНЗИТ ВАНТАЖІВ

- перевезення трансп. засобами вантажів під мит. контролем через тер. певної д-ви між двома пунктами чи в межах одного пункту пропуску через її держ. кордон або такі перевезення з одного пункту до іншого через проміжні станції, дільниці, аеропорти тощо всередині країни. Грунтується на основоположному принципі свободи Т. в., який забезпечується: відсутністю будь-якої дискримінації щодо учасників транзиту; вільним вибором ними транзит, послуг (робіт), їх надавачів (виконавців), засобів та маршрутів транзиту; відсутністю необгрунтованих затримок і обмежень, звільненням від сплати будь-яких ін. платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через держ. кордон даної країни. Т. в. може бути прямим (здійснюватись одним видом тр-ту) або змішаним (кількома видами тр-ту). В Україні прав, засади організації та здійснення Т. в. авіаційним, автомоб., залізнич., мор. і річковим тр-том через її територію визначаються Законами України «Про транзит вантажів» (1999), «Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002—2010 роках» (2002), Мит. кодексом України, відповід. міжнар. договорами України та ін. актами зак-ва, які регулюють відносини, пов'язані з транзитом пошти, багажу, зброї, наркотичних засобів, психотроп, речовин, небезпечних і шкідливих відходів, продукції подвійного призначення, експортом та імпортом товарів, переміщенням товарів з використанням трубопровідного транспорту та ліній електропередач. Здійснення Т. в. автомоб., залізнич., вод. та повітряними шляхами сполучення, що пролягають через пункти пропуску на держ. кордоні України, визначаються КМ України з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог міжнар. договорів України. Т. в. супроводжується товарно-трансп. накладною, складеною мовою міжнар. спілкування. Учасниками транзиту є вантажовласники та суб'єкти підприємництва (перевізники, порти, станції, експедитори, мор. агенти, декларанти та ін.), які у встановленому порядку на договірних засадах надають відповідні послуги (роботи) за обумовленими сторонами тарифами. Координація діяльності учасників Т. в. покладена на М-во тр-ту і зв'язку України.

Особи, винні в порушенні зак-ва про Т. в., несуть дисциплінарну, адм., цив.-прав. або крим. відповідальність згідно з чинним зак-вом.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази