Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пере-пери arrow ПЕРЕПИСИ СТАТИСТИЧНІ
   

ПЕРЕПИСИ СТАТИСТИЧНІ

— спеціально організовані періодичні або одноразові статистичні обстеження масових суспільно-екон. явищ, що фіксують їхні істотні ознаки за станом на певний момент, одночасно по всій території, за єдиною програмою і методологією. П. с. проводять, щоб одержати статистичні дані, яких немає в статистич. звітності підприємств, орг-цій та установ, або для перевірки їх. П. с. мають велике нар.-госп. значення, особливо в соціалістичних країнах, де одержані відомості використовують для поточного й перспективного планування розвитку нар. г-ва в цілому та його окремих галузей. Переписи мають багатовікову історію. Найдавнішими є переписи населення. В Рад. Союзі П. с. проводять органи держ. статистики за єдиним заг. держ. планом і програмою, які затверджуються Урядом СРСР. В орг. плані переписів передбачено визначення мети, об'єкта та одиниці спостереження; встановлення критичного моменту (дата й година, за станом на які реєструють дані про певні явища), строків проведення перепису та способу збирання відомостей; розробка програми та інструментарію переписів. Найважливішим елементом плану переписів є програма, яка містить питання, відповіді на які характеризують істотні ознаки обстежуваного об'єкта. Під час П. с. використовують документи обліку, опитування та безпосереднє спостереження (зважування, вимірювання, підрахунок тощо). Інформацію збирають експедиційним методом (відомості одержують обліковці або реєстратори, які відвідують кожний об'єкт перепису), кореспондентським (заповнені переписні листи, формуляри або відомості підприємства, установи чи орг-ції надсилають поштою статистичним управлінням та своїм вищестоящим орг-ціям) та методом самообчислення (переписний лист заповнюють особи, які підлягають перепису). Для успішного проведення П. с. необхідно додержувати певних вимог: перед переписом має бути здійснена велика підготовча робота; час проведення перепису та критичний момент мають бути вибрані так, щоб забезпечити одержання повних і точних відомостей; перепис необхідно проводити у найкоротші строки й одночасно по всій території. Залежно від ступеня охоплення одиниць досліджуваної сукупності розрізняють два види П. с.—суцільне спостереження й несуцільне, переважно вибіркові спостереження (див. Спостереження статистичні). В рад. статистиці найчастіше застосовують суцільні переписи. Бувають періодичні та одноразові переписи. Об'єктами П. с. є населення, галузі нар. г-ва (див. Переписи в промисловості, Переписи в сільському господарстві), устаткування, матеріальні ресурси, житл. фонд тощо. П. с. мають давати об'єктивні точні відомості про масові суспільні явища, що можливо лише за умов соціалізму. Досвід організації і проведення П. с. в СРСР широко використовують в ін. соціалістичних країнах. У капіталістичних країнах у зв'язку з конкуренцією та комерційною таємницею переписи дають неповні й необ'єктивні дані, а нерідко й фальсифіковані.

М. І. Сосновська.

 

Схожі за змістом слова та фрази