Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТЮРЕМНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ
   

ТЮРЕМНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ

- відбування покарання особами, засудженими до позбавлення волі, в тюрмі. В Україні регулювалося ВТК УРСР 1970 (ст. 17, 29; у ред. 1992, 2000, 2001). Відповідно до кодексу та окр. відомчих нормат.-прав. актів у тюрмах відбували покарання: 1) чоловіки та жінки, засуджені до довіч. позбавлення волі; 2) чоловіки, які вчинили у повноліт. віці такі злочини: проти основ нац. безпеки України; умисне вбивство за обтяжуючих обставин; захоплення заручників; утворення злочин, орг-ції, бандитизм; терорист, акт; посягання на життя працівника правоохор. органу, члена громад, формування з охорони громад, порядку і держ. кордону або військовослужбовця; посягання на життя судді, нар. засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною зі здійсненням правосуддя; посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням прав, допомоги; геноцид; посягання на життя представника іноз. д-ви; захоплення представника влади або працівника правоохор. органу як заручника; 3) особи, які раніше були засуджені до позбавлення волі за злочини, зазначені в п. 2, і знову вчинили будь-який з цих злочинів або такі злочини: умисне вбивство; умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене на замовлення або яке спричинило смерть потерпілого; зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього; розбій, вчинений за обтяжуючих обставин; вимагательство за обтяжуючих обста вин; 4) особи, переведені з випр.-труд. установ на підставах, передбачених ст. 47 ВТК; 5) особи, які на підставі рішень суду відбували позбавлення волі у виді Т. у., продовжували відбувати позбавлення волі у виді Т. у. в порядку та на підставі цих рішень до закінчення визначених у них строків або до винесення нового суд. рішення. У тюрмах також відбували покарання особи, залишені в них у порядку, встановленому ст. 24, для роботи по госп. обслуговуванню. Передбачалося тимчас. тримання у тюрмі осіб, засуджених до позбавлення волі у випр.-труд. чи вих.-труд. колонії, але залишених у тюрмі або переведених до неї відповідно до ст. 23 і 25. Крім того, в тюрмах допускалося тимчасове (не більше 10 діб) тримання осіб, які переводилися з одного місця позбавлення волі в інше. У тюрмах встановлювалися два види режиму: загальний і суворий. На заг. режимі тримали осіб, засуджених уперше до Т. у., і осіб, переведених із суворого режиму. На суворому режимі тримали осіб: засуджених до довіч. позбавлення волі; які раніше відбували Т. у.; засуджених до Т. у. за злочини, вчинені у місцях позбавлення волі; переведених з колоній для відбування покарання у тюрмі; переведених у встановленому порядку на суворий режим як захід стягнення. Осіб, які раніше відбували Т. у., засуджених до Т. у. за злочини, вчинені у місцях позбавлення волі; переведених з колоній для відбування покарання у тюрму, — перші два місяці тримали на суворому режимі. Засудженим, котрих переводили на суворий режим як засіб стягнення, строк тримання на цьому режимі встановлювався за мотивованою постановою нач. тюрми в межах 2—6 місяців. У разі злісного порушення дисципліни засудженим, якого тримали на суворому режимі, йому можна було призначити за мотивованою постановою нач. тюрми новий строк тримання на такому режимі, проте і в цьому разі заг. строк тримання на суворому режимі не міг перевищувати 6 місяців. На суворому режимі заборонялося тримати вагітних жінок, а також жінок, які мали при собі грудних дітей. На заг. режимі засуджених тримали у заг. камерах, а на суворому — в окр. камерах по 2 особи. В необхід. випадках за мотивованою постановою нач. тюрми і за згодою прокурора засуджених могли тримати в одиноч. камерах.

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України 2003 перелічені вище категорії засуджених відбувають покарання у випр. колоніях серед, рівня безпеки (жінки) і макс. рівня безпеки (чоловіки). Терміни «тюрма» і «тюремне ув'язнення» у цьому кодексі не вживаються.

Див. також Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими. Система покарань, Строки покарання.

Літ.: Крим.-виконавче право України (Загальна та Особлива частини). К., 2002.

А. А. Музика, О. Б. Пташинський, В. М. Пуйко.

 

Схожі за змістом слова та фрази