Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЛІДАРИЗМ
   

СОЛІДАРИЗМ

(франц. solidarisme, вщ solidaire — взаємно зобов'язаний, одностайний) — політ, вчення, що виникло в кін. 19 — на поч. 20 ст. у Франції на фунті соціально-позитивіст. правознавства. Визначними представниками С. вважаються Л. Дюгі та Е. Дюркгейм. Гол. щея С. — солідарна і справедлива співпраця та взаємодопомога всіх членш сусп-ва. Засадою С. є обгрунтування політ, і соціальної системи, заснованої на постулаті норми поведінки, обов'язкової для усіх. Ця соціальна норма зумовлена взаємною залежністю, що об'єднує людей. За концепцією С. соціальна норма не є моральною нормою, однак її можна і потрібно вважати нормою правовою. Подібно до прав, норми, вона належить до зовн. проявів люд. волі й не є обов'язковою для внутр. життя людини. Соціальна норма покликана витісняти в праворозумінні образ прав, норми. Л. Дюгі проголошував тезу, що «публічна влада є просто фактом». Д-ва в її традиц. формах колективності зникає, її місце займає новий держ. лад — «більш гнучкий, більш гуманний, такий, що більше захищає індивіда». Цей лад базується на двох елементах. Перший — це концепція соціальної норми (входить до корпусу об'єктив, права), яка грунтується «на факті взаємної залежності», що об'єднує все людство взагалі й членів малої соціальної групи зокрема (соціальна норма для слабких і сильних, для великих і малих, для правлячих і залежних). Другим елементом є децентралізація (або синдикальний федералізм). На думку Е. Дюркгейма, будь-яке сусп-во характеризується соціальною солідарністю. У первіс. сусп-ві солідарність була заснованою на кровній спорідненості. В сучас. світі солідарність грунтується на поділі праці, тобто на класовому співробітництві у процесі добування засобів існування.

Літ.: Дюркгейм Э. Метод социологии. К.—X., 1899; Duguit L. L' Etat, le droit objectif et la loi positive. Paris, 1901; Дюги Л. Общество, личность и гос-во. Социальное право, индивид, право и преобразование гос-ва. СПб., Б. р.; Дюги Л. Конст. право. Общая теория гос-ва. М., 1908; Durkheim Е. La sience sociale et Taction. Paris, 1970; Durkheim E. Textes, v. 1-3. Paris, 1975; Lacroix B. Durkheim et la politique. Montreal, 1981; Дюркгейм Э. О разделении обществ, труда. Метод социологии. М., 1991; История полит, и прав, учений. М., 1995; Данилів В. Ю. Солідарність і солідаризм. К., 2000.

В. I. Тимошенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази