Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОФІЦІЙНА ДОКУМЕНТОВАНА ІНФОРМАЦІЯ
   

ОФІЦІЙНА ДОКУМЕНТОВАНА ІНФОРМАЦІЯ

— інформація, яка створюється у процесі поточ. діяльності органів законод., викон. та суд. влади, органів місц. самоврядування. Відповідно до Закону України «Про інформацію» (1992) документовані відомості у вигляді офіц. док-тів, за винятками, встановленими законом, є відкритою інформацією з необмеженим доступом. Чинне зак-во встановлює способи доведення О. д. і. до відома заінтерес. осіб: опублікування в офіц. друкованих виданнях або поширення інформ. службами; опублікування у друкованих ЗМІ або публічне оголошення через аудіовізуальні ЗМІ; безпосереднє доведення до заінтересованих осіб (усно, письмово чи ін. способами); надання можливості ознайомлення з архів, мат-лами тощо. Оприлюднення О. д. і. через засоби масової інформації здійснюється відповідно до Закону «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (1997). Зокрема, окреслено осн. засади висвітлення діяльності ВР України, Президента України, КМ України, центр, та місц. органів викон. влади, судів заг. юрисдикції, КС України та ін. Регламентовано функції та повноваження інформ. служб відповід. органів з надання ЗМІ інформації про діяльність органів держ. влади та органів місц. самоврядування, форми підготовки та оприлюднення відповід. відомостей.

Визначено форми і порядок висвітлення діяльності органів держ. влади та органів місц. самоврядування аудіовізуальними ЗМІ; порядок створення і зберігання у держ. архівах інформ. відео- та аудіозаписів про діяльність органів держ. влади й органів місц. самоврядування. Встановлено порядок опублікування офіц. док-тів органами держ. влади та органами місц. самоврядування. Передбачено, що закони України, постанови ВР України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження КМ України, постанови ВС України та КС України, рішення органів місц. самоврядування, ін. нормат.-прав. акти публікуються в офіц. виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, інформ. листках тощо) та друкованих ЗМІ відповід. органів держ. влади та органів місц. самоврядування. Недерж. друковані ЗМІ мають право оприлюднити офіц. док-ти органів держ. влади та органів місц. самоврядування відповідно до зак-ва України і на засадах, передбачених укладеною угодою між цими органами та редакціями друкованих ЗМІ. Офіц. док-ти (закони, укази, постанови, суд. рішення тощо) за Законом України «Про авторське право і суміжні права» (1993) не є об'єктом авторського права (ст. 7).

Т. А. Костенька.

 

Схожі за змістом слова та фрази