Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАТ
   

КАТ

— виконавець вироку суду для засуджених до смертної кари та ін. видів фіз. покарання. Професія К. відома з часів Давнього Єгипту. Як невід'ємна частина суд. системи затвердилась у 14 ст. в більшості країн Центр, і Сх. Європи, передусім внаслідок поширення нім. права, яке вимагало для злочинців надзвичайно суворих мір покарання. У 17—18 ст. в деяких країнах, зокрема у Франції, ця професія набула почес. статусу. В окр. зх.-європ. містах існували спец, школи для підготовки К., катівські цехи (Німеччина, Польща). К. утримувалися коштом міста; в Росії за Соборним уложенням 1649 — «з государевої казни, з розбойного приказу». У ряді країн (Іспанія, Франція, Польща) К. носили спец, одяг, мали власну охорону. Найчастіше К. мешкали при в'язницях. Роль К. в суд. процесі, його публічні обов'язки, умови праці регламентувалися заг. положеннями змішаного кримінального і крим.-процес, права, а також спец, актами крим. зак-ва. Значення К. у суд. процесі визначалося його роллю під час дізнання в отриманні від підозрюваного у скоєнні злочину визнань. К. також давав оцінку стану підслідного, визначаючи час продовження допиту під тортурами. К. залучали до слідства, коли воно вже мало докази вчинення злочину підозрюваним, але вимагалося його власне зізнання, яке він відмовлявся робити добровільно. Характер тортур повинен був відповідати характеру і ступеню тяжкості скоєного злочину. В Україні посада К. була впроваджена у суд. практику за Вел. князівства Литовського разом з поширенням на її землях магдеб. і хелмінського права, введенням Лит. статуту. У багатьох країнах Зх. Європи з кін. 18 ст. публіч. смертна кара витіснялася новими формами покарань і професія К. поступово зникала. В Росії допити під тортурами були скасовані 1801, а професія К. — 1863 водночас зі скасуванням тілесних покарань. У Франції посада К. зберігалася при апеляц. суді в Парижі до 1981. Нині професія К. існує лише в деяких країнах Бл. Сходу.

Переносно К. — мучитель, гнобитель, каратель.

Літ.: Евреинов Н. Н. История телесных наказаний в России, т. 1. СПб., 1913; Obst J. Kat miasta Wilna. Wilna, 1913;

Zarcmska H. Niegodne rzcmioslo: Kat w spoieczeristwie Polski XIV—XVI w. Warszawa, 1986; Анисимов ?. В. Дыба и кнут. Полит, сыск и рус. общество в XVIII в. М., 1999.

Ю. Я. Касяненко.