Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМПАНІЯ
   

КОМПАНІЯ

(франц. compagnie, італ.— товариство, від лат. — разом і— хліб) — форма об'єднання юрид. і/або фіз. осіб з метою здійснення підприєм. діяльності. Набула значного поширення у світовій екон. практиці, у т. ч. в Україні. Може функціонувати на принципах партнерства, корпорації ти ін. форм ділової організації. За сферами діяльності К. поділяються на промислові, торгові, фінансові, страхові, туристичні, телерадіокомунікац., юрид. (адвокатські) та ін. Залежно від мети і способу функціонування, орг.-правової форми, ін. критеріїв розрізняють К.: афілійована — об'єднання, яке володіє пакетом акцій, меншим ніж контрольний (тобто менше 50 %); венчурна (див. Венчурні компанії); інвестиційна (див. Інвестиційна компанія); інжинірингова — К., яка спеціалізується на наданні інж.-консультац. послуг комерц. характеру щодо підготовки і забезпечення процесу в-ва та реалізації продукції, обслуговування буд-ва і експлуатації пром., інфраструктурних сільськогосп. та інших об'єктів; офшорна (див. Офшорна компанія); трастова (див. Траст); холдингова (див. Холдингова компанія) та ін. Досить поширеними є К., організовані на засадах партнерства та обмеженої відповідальності. Партнерство — найпростіша форма ділової організації об'єднання на договірній основі зусиль і коштів двох або більше індивід, підприємців з метою спільної діяльності для одержання прибутку. К. з обмеженою відповідальністю є перехід, типом організації підприємництва від партнерства до корпорації. Учасники такої К. несуть відповідальність за її зобов'язаннями тільки в межах своєї частки. Правове регулювання організації і діяльності К. в Україні здійснюється на основі законод. та ін. нормат.-правових актів про підприємництво, підприємства в Україні, госп. т-ва, буд-во, тр-т, інвестування, страхування, туризм та ін. Див. також Товариство з обмеженою відповідальністю.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази