Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНА
   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНА

конституційно-правова відповідальність — різновид юридичної відповідальності, що має складний політ.-правовий характер. Суб'єктами В. к. можуть бути органи держ. влади (насамперед вищі органи д-ви та їх посад, особи), а також фіз. особи. Відомо, що виконання приписів конст. права забезпечується практично всіма видами юрид. відповідальності. З цього погляду В. к. може трактуватися як юрид. відповідальність взагалі. Проте існує і власне В. к. з притаманними лише їй конкр. формами та механізмами, колом суб'єктів і санкціями. Поняття В. к. вужче, ніж поняття відповідальності за порушення норм конст. права. Водночас цей вид юрид. відповідальності пов'язаний не лише з порушеннями конст.-правових норм. Підставами для притягнення до В. к. можуть бути і порушення норм ін. галузей права, зокрема кримінального. Особливістю В. к. є те, що вона може застосовуватися за умов, коли норми права взагалі не порушуються. У цих випадках відповідальність пов'язується з тими діями, що розцінюються як негативні у політ, плані: напр., передбачена ст. 87 Конституції України колект. відповідальність КМ перед Верх. Радою. На відміну від відповідальності Президента України у порядку імпічменту (ст. 111 Конституції України), коли її підстави прямо визначені в Осн. Законі, політ, відповідальність уряду перед парламентом значною мірою є суб'єктивною. Притягнення уряду до політ, відповідальності (колективної чи індивідуальної) визначається не критеріями законності дій уряду або його окр. членів, а конкр. потребами політики, відображеної у волевиявленні депутатів парламенту, їх оцінкою діяльності та намірів уряду. Така оцінка звичайно має не юрид., а політ, характер. Вважається, що уряд здійснює свої функції доти, доки його діяльність задовольняє парламент. Але насправді характер і значення цієї форми В. к. визначаються розстановкою парт.-політ, сил у д-ві та в самому парламенті. Існують також ін. форми В. к. Напр., відповідальність депутатів перед парламентом, відповідальність у системі органів викон. влади за принципом субординації, відповідальність особи, що випливає зі стану громадянства, тощо. Відповідний характер мають конст.-правові санкції, зокрема, усунення з поста чи посади, вимушена відставка, дострокове розформування (розпуск) органу держ. влади, відміна або припинення дії акта органу держ. влади, позбавлення громадянства тощо.

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази