Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
   

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО

- об'єднання громадян, утворене на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи для спільної госп. діяльності у сфері обслуговування з метою задоволення екон. і соціальних інтересів своїх членів. Прав, базою діяльності С. т. в Україні є Закон «Про споживчу кооперацію» (1992). Ним встановлено, що осн. док-том, який регулює діяльність С. т., є його статут. С. т. вважається утвореним, визнається юрид. особою і може здійснювати свою діяльність, починаючи від дня його державної реєстрації. Вищим органом самоврядування С. т. є заг. збори його членів, які приймають статут, визначають розміри вступного та обов'язк. пайового внесків, обирають кер. і контр. органи т-ва, а також вирішують ін. питання, пов'язані з його діяльністю. Кожний член т-ва користується на заг. зборах правом одного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску, і це право не може бути передане ін. особам. Для операт. вирішення питань, що належать до компетенції заг. зборів С. т. (крім питань прийняття статуту, ліквідації, реорганізації та виходу з т-ва), скликають збори уповноважених. С. т. можуть на добровільних засадах об'єднуватися у місц. спілки, Центр, спілку споживчих товариств України (Укоопспілку) і мають право вільного виходу із них.

З метою забезпечення кооп. діяльності С. т. набуває певне майно, яке є його власністю як юрид. особи, зокрема: засоби в-ва, обігові засоби, вироблену продукцію та ін. майно, необхідне для здійснення статут, завдань. Власність С. т. створюється зі вступних і пайових внесків його членів, доходів від реалізації продукції, товарів, наданих послуг, цінних паперів та ін. діяльності, не забороненої чинним зак-вом. Т-во самостійно розробляє програму екон. і соціального розвитку, розглядає і затверджує її на заг. зборах (зборах уповноважених). Воно має повну госп. самостійність, покриває свої витрати за рахунок доходів від кооп. діяльності та забезпечує збереження власності кооперативу. Відповідно до Закону «Про споживчу кооперацію» д-ва гарантує додержання прав і закон, інтересів С. т. та його членів.

Літ.: Зибер Н. Потребительские общества. СПб., 1869; Семчик В. И. Кооперация и право. К., 1991; Історія кооп. руху. Л., 1995; Право власності в спожив, кооперації України. К., 1996; Кооп. право. К., 1998.

В. I. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази