Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК
   

ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК

- адм.-тер. і військ, одиниця у Лівобереж. Україні (Гетьманщині) в 1648—1782. У 1649 до нього приєднано Ічнянський полк. Полк, місто — Прилуки (тепер Черніг. обл.). Сотенні центри: Варва і Галиця (обидва, ймовірно, до 1658), Голянці (Голінка, до 1672 із 1751 — замість Корибутова), Городня (1649), Гурівка (Юрівка, 1654), Дівиця (Велика Дівиця, 1649); Журавка (Жоравка, з 1658), Іваниця та Ічня (обидва — з 1659), Корибутів (до 1672, з 1739), Красне (Красний Колядин) і Кропивна (обидва — 1649), Монастирище і Переволочна (обидва, ймовірно, 1654 і з 1757), Прилуки і Срібне (впродовж усього часу існування полку). В Прилуках бувало по 4 сотні, у Варві та Ічні — по 2. 1649 П. п. налічував 20 сотень, включав 2106 реєстрових козаків. За реєстром 1723 полк мав 8 сотень, 1705 піших і 1627 кінних козаків. На 1782 у ньому було 11 сотень (9 містечок і 547 сіл). Полковники: І. Мельниченко (1648), Ф. Джалалій (Джелалій, 1649), Т. Носач (1649—52), Я. Воронченко (Воронко, 1652—57, 1658), П. Дорошенко (1657-59), Ф. Терещенко (1659-61, 1662), Л. Горленко(1661, 1664-68, 1672-77, 1680-87), Д. Чернявский (1662-63, 1679-80), Д. Пісоцький (1663—64), І. Щербина-Кошовий (1668), І. Маценко (1669-71, 1677-78); С. Третяк (1671-72), Ф. Мовчан (1678), I. Сгороженко (1687-92), Д. Л. Горленко (1692-1708), І. Ніс (1708-14), Г. Галаган (1714-39), Г. Г. Галаган (1739-64), I. Тарнавський (Тарновський, 1772), П. Горленко (1773), О. Якубович (1773-82). У літопису С. Величка полковником П. п. 1652 названо Я. Сомка. Впродовж 1764—72 були наказні полковники. Я. Воронченко був наказним гетьманом (1654), П. Дорошенко - гетьманом (1665-76), Т. Носач — генеральним обозним (1655—57, 1658—63, 1665). Д. Горленко, згодом відомий як діяч мазепинської еміграції, військ, полковник (до 1715). П. п. припинив існування у зв'язку з ліквідацією 1782 полково-сотенного устрою в Україні. Його територія відійшла переважно до Чернігівського намісництва.

Літ.: Шафонский А. Черниг. наместничества топогр. описание с кратким геогр. и истор. описанием Малыя России, из частей коей оное наместничество составлено. К., 1851; Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии, т. 3. Полк Прилуцкий. К., 1902; Gajecky G. The Cossack Administration of the Hetmanate, v. 1. Harvard, 1978; Дашкевич Я. Гетьм. Україна: Полки. Полковники. Сотні. «Пам'ятки України», 1990, № 3; Величко С. Літопис, т. 1. К., 1991; Панашенко В. В. Полк, управління в Україні (серед. XVII-XVIII ст.). К., 1997.

Л. А. Сухих.

 

Схожі за змістом слова та фрази