Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕРМОЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ
   

ТЕРМОЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ

— емісія електронна, що виникає при нагріванні тіла. Спостерігається, зокрема, в вакуумі у чистих металів W, Мо, Та) при т-рі 2000—2500 К і в складних напівпровідникових катодах при т-рі 1000 К. Осн. характеристикою тіл щодо Т. е. є величина густини т. з. термоелектронного струму насичення j при заданій т-рі T. При відсутності зовн. електр. полів вона описується формулою Річардсона — Дешмана: j = А0 (1 — ŕ) Т2 ехр (—еφ/kT], де А0 = 4 πmеk2/h3 = 120, 4 А/см2К2 — універсальна стала, m і е — маса і заряд електрона, k — Больцмана стала, h — Планка стала, еφ — робота виходу, ŕ — коеф. відбиття електронів від потенціального бар'єра на межі метал — вакуум. Цю залежність виводять на основі електронної теорії металів або із законів термодинаміки, розглядаючи Т. е. як випаровування електронів з твердого тіла. При великих зовн. електр. полях до струму Т. е. додається струм автоелектронної емісії. Т. е. лежить в основі роботи багатьох електровакуумних приладів та іонних приладів. Т. е. вперше дослідив 1900—01 О. Річардсон. Значний внесок у вивчення T. е. напівпровідникових катодів зробив укр. фізик Н. Д. Моргуліс.

Літ.: Добрецов Л. Н., Гомоюнова М. В. Эмиссионная электроника. М., 1966; Фоменко В. С. Эмиссионные свойства материалов. К., 1970.

С. В. Свечников.

 

Схожі за змістом слова та фрази