Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО
   

ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО

(франц. fictif -уявний, вигаданий, від лат. fictus — удаваний, видуманий) — злочин, який полягає у завідомо неправдивій офіц. заяві гр-нина — засновника або власника суб'єкта госп. діяльності, служб, особи суб'єкта госп. діяльності, а також гр-нина — суб'єкта підприєм. діяльності про фін. неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або д-ві (ст. 218 КК України). Завідомо неправдивою вважається заява, коли інформація, що міститься в ній, не відповідає дійсності. Під фін. неспроможністю розуміється такий фін. стан боржника, за якого виконання ним своїх зобов'язань перед кредиторами і бюджетом є неможливим взагалі або без застосування передбаченої законом особливої процедури відновлення платоспроможності (санації). Злочин є закінченим з моменту заподіяння великої матеріальної шкоди кредиторам або д-ві. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів гр-н (примітка до ст. 218 КК). Ф. б. може бути вчинено лише з прямим умислом. Мотив і мета на кваліфікацію цього злочину не впливають. Відповідно до ст. 215 Госп. кодесу України у випадках, передбачених законом, суб'єкт підприємництва (боржник), його засновники (учасники), власник майна, а також ін. особи несуть юрид. відповідальність за порушення вимог зак-ва про банкрутство, зокрема за Ф. б. (ст. 218 КК), приховування банкрутства (ст. 220) або умисне доведення до банкрутства (ст. 219). Справа про банкрутство порушується госп. судом. Встановивши факт Ф. б., тобто факт, платоспроможність боржника, суд відмовляє йому у задоволенні заяви про визнання банкрутом і застосовує відповідні санкції. Окрім того, за наявності підстав, особа притягується до крим. відповідальності. Ф. б. карається штрафом від 750 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н або обмеженням волі на строк до 3 років.

А. А. Музика, Є. В. Лащук.

 

Схожі за змістом слова та фрази