Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АДЕНОЗИНФОСФОРНІ КИСЛОТИ
   

АДЕНОЗИНФОСФОРНІ КИСЛОТИ

аденілові нуклеотиди - моно-.ди- і трифосфорні ефіри аденозину, що містять аденін, рибозу та один (аденозинмонофосфорна кислота, АМФ), два (аденозинди фосфорна кислота, АДФ) або три (аденозинтрифофорна кислота, АТФ)залишки фосфорної кислоти. А. к. містяться в усіх живих організмах і відіграють важливу роль в енергетичному обміні (див. Біоенергетика) і в обміні речовин. Приєднання фосфатних груп до АМФ супроводиться акумуляцією енергії, а їх гідролітичне відщеплення - виділенням енергії, яка використовується в процесі життєдіяльності клітини. АДФ і АМФ утворюються внаслідок дефосфори-лювання АТФ знову фосфорилюються до АТФ у процесі фотосинтезу, дихання або гліколізу. Аденозинтрифосфорна кислота (мол. м. 507,21) є універсальною макроергічною сполукою, в якій з 3 залишків фосфорної кислоти два - високоергічні (багаті на енергію). Один з них чи обидва легко відщеплюються під діянням ферментів адено-зинтрифосфатаз із звільненням енергії (7-10 ккал на одну фосфатну групу), яка витрачається на створення мембранного потенціалу в нервовій клітині, м'язове скорочення, секреторну діяльність, біосинтез білків, нуклеїнових кислот та ін. Поряд з ін. нуклеозид-трифосфатами АТФ є субстратом для біосинтезу нуклеїнових к-т. Аденозиндифосфорна кислота (мол. м. 427,22) має один високоергічний залишок фосфорної кислоти; відщеплення його спричинюється до звільнення енергії. Внаслідок перетворення АДФ на АТФ енергія нагромаджується знову і, таким чином, АДФ разом з АТФ утворює в клітині основну систему перенесення фосфату, багатого на енергію. Аденозин-монофосфорні кислоти, або аденілові кислоти (мол. м. 347,23), залежно від положення фосфорного залишку щодо рибози, відносять до типу 2'-АМФ, З'-АМФ ("дріжджова" АМФ), 5'-АМФ ("м'язова" АМФ) або З', 5'-АМФ ("циклічна" АМФ). АМФ як у вільному стані, так і у складі ферментів бере участь у багатьох біохімічних процесах, що відбуваються в клітині. Особливу роль відіграє циклічна АМФ, яка утворюється з АТФ за допомогою ферменту аденілаткінази. Циклічна АМФ є внутрішньоклітинним посередником між клітинною мімбраною і ферментами всередині клітини, регулятором діяння цілого ряду гормонів і активатором багатьох ферментів. Препарати АТФ, АДФ, АМФ широко використовують у мед. практиці при м'язовій дистрофії та спазмі серцевих і периферичних судин.

Літ.: Фердман Д. Л. Биохимия. М:, 1966; Збарский Б. И., Иванов И. И. Мардашев С. Р. Биологическая химия. Л., 1972; Ленинджер А. Биохимия. Пер. г англ. М., 1976.

В. К. Лишко.

аденозинфосфорні кислоти

 

Схожі за змістом слова та фрази