Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ
   

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

(World Trade Organization; Organisation mondiale du commerce; Organizacion mundial del comercio), COT (WTO, ОМС, OMC) - міжнар. міжуряд. організація, засн. 1994 згідно з угодою, укладеною в м. Марракеш (Марокко) в ході Уругвайського раунду багатостор. торг, переговорів (1986—94) під егідою Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ). Відповідно до угоди країнами — засновницями Орг-ції стали всі сторони — учасниці ГАТТ. Станом на 1 .V 2003 членами СОТ є 146 країн. Розпочала діяльність з 1.1 1995. Є єдиною прав, та інституц. основою всесв. торг, системи, осн. напрями діяльності якої — лібералізація міжнар. торгівлі товарами та послугами за допомогою переважно методів тариф, регулювання, а також забезпечення справедливості, прозорості й прогнозування міжнар. торгівлі та сприяння екон. зростанню і підвищенню екон. благополуччя у світі, в результаті чого має бути утворено стабільну і передбачувану світову торг, систему. Прав, основу СОТ становить пакет угод Уругвайського раунду багатостор. торг, переговорів, основними серед яких є Ген. угода про тарифи і торгівлю в редакції 1994, Ген. угода про торгівлю послугами (ГАТС) і Угода про торг, аспекти прав інтелект, власності (ТРІПС).

Осн. функції СОТ: сприяння реалізації, функціонуванню та досягненню цілей, передбачених Марракеською угодою та багатостор. торг, угодами, а також забезпечення основи для реалізації, застосування та функціонування багатостор. торг, угод з обмеж, кількістю учасників; нагляд за станом світ, торгівлі і надання консультацій з питань управління у галузі міжнар. торгівлі; виконання ролі форуму для проведення багатостор. торг, переговорів і консультацій між заінтерес. країнами-членами; вирішення торг, спорів; нагляд за нац. торг, політиками країн-членів; тех. сприяння країнам, що розвиваються, з питань, які входять до компетенції СОТ; співробітництво з ін. міжуряд. і неуряд. організаціями, що займаються питаннями, пов'язаними зі сферою діяльності СОТ. Вищим органом СОТ є Конференція міністрів, яка складається з представників усіх членів СОТ і проводиться не рідше одного разу кожні

2 роки. На сесіях Конференції обговорюються і приймаються рішення з усіх питань, які регулюються багатосторонніми торговими угодами СОТ.

Між сесіями Конференції міністрів для вирішення поточ. і процедур, питань скликається Генеральна рада, до якої входять представники всіх членів СОТ. Крім керівництва поточ. роботою, Ген. рада виконує функції Комісії з урегулювання спорів і Комісії з нагляду за торг, політикою.

Під заг. керівництвом Ген. ради функціонують: Рада з торгівлі товарами, що здійснює нагляд за імплементацією та виконанням угод у сфері торгівлі товарами; Рада з торгівлі послугами, що здійснює нагляд за реалізацією Ген. угоди про торгівлю послугами (ГАТС); Рада з торг, аспектів прав інтелект, власності, яка наглядає за реалізацією положень угоди про торг, аспекти прав інтелект, власності (ТРІПС). Конференція міністрів заснувала комітети, що є допоміж. органами, підзвітними Ген. раді, які займаються питаннями, пов'язаними з торгівлею та охороною навкол. природ, середовища, бюдж., адм. і фін. питаннями, та виконують функції, покладені на них багатостор. торг, угодами СОТ, а також дод. функції, покладені на них Ген. радою. До складу допоміж. органів СОТ входять також Комітет

3 торгівлі авіатехнікою і Комітет з держ. закупок, які на регуляр. основі інформують Ген. раду про свою діяльність. Конференція може також засновувати ін. додаткові к-ти і наділяти їх необхід. функціями.

Конференція міністрів або Ген. рада призначають Ген. директора СОТ на 3 роки. Викон. органом СОТ є Секретаріат на чолі з Ген. директором. Видається бюлетень «WTO FOCUS». Офіц. мови СОТ — англ., французька та іспанська.

30.XI 1993 Україна подала заявку про вступ до ГАТТ (СОТ); з 1999 в Україні діє Міжвідомча комісія з питань вступу до СОТ. Місцеперебування Секретаріату СОТ — м. Женева (Швейцарія).

Літ.: Мережко О. О., Неліп М. І. Правове регулювання світ, торгівлі в системі ГАТТ/COT. К., 1999; Шреплер X.-A. Междунар. экон. организации. М., 1999; Меж-дунар. право. М., 2000; Система світ, торгівлі ГАТТ/СОТ у док-тах. К., 2000.

І. М. Проценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази