Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow грод-гудз arrow ГРУПА СОЦІАЛЬНА
   

ГРУПА СОЦІАЛЬНА

- відносно стала спільність людей, становище якої в суспільстві зумовлене системою суспільно-екон. відносин. Об'єктивний поділ суспільства на Г. с. утворює його соціально-класову структуру. Найважливішими Г. с. є класи суспільні. До Г. с. належать і верстви соціальні. Про-фес. реліг., етнічні, різноманітні демографічні групи (жінки, молодь тощо) правомірно відносити до Г. с. лише остільки, оскільки їхнє становище в суспільстві зумовлене панівними сусп.-екон. відносинами. Під Г. с. розуміють і сукупність людей, об'єднаних на основі подібності суспільно значущих характеристик: однакової діяльності, ідентичних соціально-психологічних якостей, спільних цілей і цінностей тощо. Г. с. поділяють на великі й малі (за кількісною ознакою), первинні (засновані на безпосередніх особистих зв'язках і відносинах членів групи) і вторинні (де безпосередніх особистих зв'язків між членами групи немає), формальні (створені дослідником на основі тієї чи ін. ознаки) й неформальні (існують об'єктивно) тощо.

І. М. Попова.

 

Схожі за змістом слова та фрази