Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАРОДНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО
   

НАРОДНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

- форма участі народу в здійсненні державної влади та місцевого самоврядування з метою представлення його інтересів та захисту прав і свобод ір-н. Є виразом єдності влади та свободи гр-н. Становить основу дем. політичної системи. Складна природа Н. п. полягає у тому, що, з одного боку, воно розглядається як орг. елемент у системі влади, а з іншого — надає можливість гр-нам брати участь в управлінні загальними, насамперед держ. справами через своїх представників.

Теор. і прав, основою Н. п. є ідея верховенства народу, втілен а безпосередньо в реалізації народного суверенітету. Ідея Н. п. належить філософам і мислителям Дж. Локку, Ш. Л. Монтеск'є, Ж. Ж. Руссо, І. Бентаму та ін. Осн. способами реалізації Н. п. є вибори, за допомогою яких формуються органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також референдуми, при проведенні яких забезпечується безпосереднє прийняття загальнодерж. рішень, насамперед, у вигляді законів. Крім того, Н. п. забезпечується ще проведенням плебісцитів, опитувань, нар. обговорень, мітингів, зборів за місцем проживання, шляхом подання до органів держ. влади та місц. самоврядування колект. та індивід, звернень. Найпоширенішою формою реалізації Н. п. є система парламентаризму, яка забезпечує відкритий характер прийняття держ. рішень. На місц. рівні Н. п. забезпечується реалізацією місц. самоврядування, яке здійснюється тер. громадами безпосередньо та через представн. органи місц. самоврядування.

Літ.: Монтескье Ш. О духе законов. В кн.: Монтескье ЦІ. Избр. произведения. М., 1955; Руссо Ж. Ж. Трактаты. М., 1969; Локк Дж. Два трактата о правлении. В кн.: Локк Дж. Соч., т. 3. М., 1988; Шаповал В. Парламент як орган нар. представництва. «Віче», 1999, № 5.

М. I. Ставнійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази