Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тред-трої arrow ТРИНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(б)
   

ТРИНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(б)

Відбувся 23—31.V 1924 в Москві. В його роботі взяли участь 748 делегатів з ухвальним голосом і 416 — з дорадчим, що представляли 735 881 комуніста (з них 241 591 кандидат ленінського призову). Порядок денний: 1) Про надання кандидатам у члени РКП(б) права ухвального голосу при виборах на XIII з'їзд РКП(б); 2)Політ. звіт ЦК; 3) Opr. звіт ЦК; 4) Звіт Центр. ревізійної комісії; 5) Звіт ЦКК; 6) Звіт представництва РКП(б) у Виконкомі Комінтерну; 7) Про внутр. торгівлю і кооперацію: а) про товарооборот і планову роботу; б) про кооперацію; 8) Про роботу на селі; 9) Про парт.-орг. питання; 10) Про роботу серед молоді; 11) Повідомлення про рукописи К. Маркса і Ф. Енгельса; 12) Повідомлення про роботу Ін-ту Леніна; 13) Вибори центр. установ партії. Це був перший з'їзд після смерті В. І. Леніна. З'їзд схвалив політ. і орг. діяльність ЦК, його зовн. і внутр. політику. В центрі уваги делегатів з'їзду були питання госп. будівництва, зміцнення змички між соціалістичною пром-стю і с. г., союзу робітн. класу й селянства. Послідовне здійснення нової економічної політики (непу), як відзначив з'їзд, виправдало себе і забезпечило успіхи у відбудові і розвитку нар. г-ва. Як першочергове завдання в галузі важкої пром-сті з'їзд обґрунтував необхідність швидкого розвитку металургії і проведення в життя ленінського плану електрифікації. З'їзд поставив завдання всебічного кооперування сел. мас, звернув особливу увагу на заохочення всіх видів кооперації. З'їзд затвердив резолюції Тринадцятої конференції РКП(б) "Про партійне будівництво", "Про підсумки дискусії і про дрібнобуржуазний ухил у партії", одностайно засудив платформу троцькістської опозиції, визначив її як дрібнобурж. ухил у партії і ревізію ленінізму. Враховуючи загострення в умовах непу боротьби між пролет. і бурж. ідеологіями, з'їзд висунув завдання посилення теор. підготовки комуністів, підвищення ідейно-політ. рівня трудящих. Виконанню цих завдань відповідали постанови з'їзду про видання Повного зібрання творів К. Маркса і Ф. Енгельса рос. та ін. мовами, про видання Повного зібрання творів

В. І. Леніна і випуск масовими тиражами творів В. І. Леніна мовами всіх народів СРСР. Делегації з'їзду, кожна зокрема, були ознайомлені з ленінським "Листом до з'їзду", в якому підкреслювалась необхідність збереження єдності партії, створення стійкого ЦК, здатного запобігти розколові партії. В листі В. І. Ленін дав гостру характеристику деяким членам ЦК партії, зокрема піддав критиці окремі негативні риси Ген. секретаря ЦК РКП(б) Й. В. Сталіна як парт. діяча. З'їзд визнав за доцільне залишити Сталіна на посаді Ген. секретаря з умовою, що він зробить з критики В. І. Леніна відповідні висновки. З'їзд обрав ЦК і Ревізійну комісію.

Літ.: Тринадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1963; КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 3. К., 1979; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1982.

В. П. Шевчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази