Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
   

ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

міжнародні кримінальні злочини — суспільно небезпечні умисні діяння, що посягають на міжнар. правопорядок, завдають шкоди мирному співробітництву держав. За своєю природою є загальнокрим. злочинами з «іноземним елементом»: вчиняються на тер. кількох держав, становлять небезпеку для їх інтересів тощо. Відповідальність за вчинення 3. м. х. передбачено міжнар.-правовими актами універсального (Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988, Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989та ін.) або регіонального (Європейська конвенція про правопорушення щодо культурних цінностей 1985 та ін.) значення. Конкр. міри покарання за вчинення 3. м. х. передбачаються нац. зак-вом після інкорпорування ним положень міжнар.-правового акта (так, ст. 63 і Кримінального кодексу України передбачає покарання за різні форми і види найманства).

На відміну від міжнар. злочинів, які загрожують основам існування держав, міжнар. миру і безпеці, 3. м. х. є менш небезпечними діяннями. Якщо за скоєння міжнар. злочину відповідальність міжнародно-правову несе д-ва, відповідальність кримінальну — фіз. особа (як правило, посад, особа д-ви), то за 3. м. х. — лише фіз. особа. Справи про вчинення 3. м. х. розглядають виключно нац. суди.

З урахуванням об'єкта посягання (конкр. сфери міжнар. правопорядку) 3. м. х. можуть бути класифіковані як: а) злочини проти стабільності міжнар. відносин (міжнар. тероризм, взяття заручників, викрадення ядер, матеріалу, найманство та ін.); б) злочинні посягання на особисті права людини (застосування тортур, торгівля жінками й дітьми);

в) злочини у сфері дип. зносин (посягання на осіб, які користуються дип. захистом);

г) злочини у сфері економіки і фінансів (легалізація злочинних доходів, контрабанда, виготовлення фальш, грошей та ін.); д) злочини у сфері культури (ввезення до країни викрадених культур, цінностей, розповсюдження порногр. предметів та ін.); е) злочини, вчинені у відкритому морі (забруднення мор. середовища, порушення правового режиму континентального шельфу, піратство, ненадання допомоги на морі та ін.); є) злочини, що посягають на роботу цив. авіації (зокрема, угон повітр. судна); ж) воєнні 3. м. х. (насильство над населенням у районі воєн, дій, мародерство та ін.), які відрізняються від воєнних злочинів як різновиду міжнар. злочинів тим, що не пов'язані зі злочинною діяльністю д-ви.

Літ.: Панов В. П. Сотрудничество гос-в в борьбе с меж-дунар. уголовными преступлениями. М., 1993; Между-нар. уголовное право. М., 1995.

С. С. Яценко.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

— суспільно небезпечні діяння, що посягають на встановлену в Україні заг. і спец, правилами охорони праці, техніки безпеки і санітарії безпеку в-ва. Згідно із ст. 43 Конституції України «кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці». Це право гарантовано гр-нинові правовою системою країни, зокрема крим. зак-вом. 3. проти б. в. поділяються на злочини, спрямовані на: а) трудові права гр-н (ст. 135 Кримінального кодексу України); б) громад, безпеку в-ва (ст. 218—220 КК). Заг. крим.-правовою нормою є ст. 135 КК, що передбачає відповідальність за порушення вимог законод. та ін. нормат. актів про охорону праці посад, особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, якщо таке порушення створило небезпеку для життя або здоров'я гр-н (карається випр. роботами на строк до року або штрафом до 15 мін. розмірів зарплати). Аналогічне діяння, що спричинило нещасні випадки з людьми, карається позбавленням волі на строк до 4 років. Ст. 218—220 КК передбачають відповідальність за більш тяжкі суспільно небезпечні діяння. Так, ст. 218 встановлює відповідальність за порушення правил безпеки гірничих робіт, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей або завідомо могло спричинити люд. жертви чи ін. тяжкі наслідки (карається позбавленням волі на строк до 3 років або випр. роботами до 2 років). Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або ін. тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк до 8 років. Ст. 219 передбачено відповідальність за порушення правил при проведенні буд. робіт, якщо було заподіяно шкоду здоров'ю людей або виникла загроза людських жертв чи ін. тяжких наслідків (карається позбавленням волі на строк до року, або випр. роботами на такий самий строк, або штрафом до 20 мін. розмірів зарплати). Те саме діяння, якщо воно спричинило люд. жертви або ін. тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк до 5 років або випр. роботами до 2 років. Найнебезпечнішим злочином є порушення вироб.-тех. дисципліни або правил безпеки на вибуховонебезпеч. підприємствах або у вибухово-небезпечних цехах (ст. 220 КК). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10

років.

І. П. Лановенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази