Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
   

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

- правотворча, правоохоронна і правореалізаційна діяльність суб'єктів права та сукупність напрацьованого ними практичного досвіду. Включає діяльність держ. органів і професійних юристів та її результати. В Україні осн. напрямами Ю. п. є: юрид. практична діяльність; узагальнення стану забезпечення законності та правопорядку в процесі правотв., правозастос. і правоохор. діяльності; узагальнення результатів судової діяльності й роботи правоохор. органів; узагальнення юрид. діяльності органів законод. і викон. влади та КС України. Зміст Ю. п. включає: суб'єктів як учасників прав, дій; завдання, мету, функції, методи та результати діяльності; внутр. організацію діяльності — процес, провадження, стадії, процедури та режими; зовн. форму діяльності, що дістає вияв у правотв. та правореаліз. актах; зовн. зв'язки діяльності, що характеризуються її соціальною цінністю, призначенням, результативністю та ефективністю. Однак не вся юрид. діяльність є практичною. Слід відрізняти юрид. наукову та освітянську діяльність від юрид. практ. діяльності. В основі перших лежать дослідження політ, і прав, системи сусп-ва, а в основі останньої — напрацювання та узагальнення Ю. п. шляхом профес. діяльності юристів і відповідних держ. органів.

Узагальненням стану забезпечення законності й правопорядку в процесі правотворчої, правореалізац. та правоохор. діяльності займаються різні держ. органи. Узагальнення по Україні в цілому та по регіонах здійснюють Ген. прокуратура України і підпорядковані їй прокуратури на місцях. Суд. діяльність, діяльність правоохор. органів узагальнюють ВС України, вищі спеціаліз. суди, касац. та апеляційні суд. інстанції. В компетенції судів заг. юрисдикції — контроль за законністю діяльності правоохор. органів при реалізації ними своїх повноважень у здійсненні правосуддя. Центр, структури системи правоохор. органгв здійснюють контроль та узагальнюють Ю. п. щодо додержання законності та зміцнення правопорядку підлеглими підрозділами.

Узагальнення юрид. діяльності законод. і викон. органів та КС України — прерогатива самих цих органів.

Див. також Правотворчість, Юридична діяльність, Юридична допомога, Юридична служба, Юридична фірма.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази