Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМБІНАТ
   

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМБІНАТ

- вироб.-госп. комплекс для вирощування, переробки, зберігання та реалізації сільськогосп. продукції. Осн. завданням А. к. є координація зусиль підприємств і організацій, що входять до його складу, з метою забезпечення максимально високих кінцевих результатів. Діяльність А. к. регулюється статутом, який приймається радою комбінату, та чинним законодавством. А. к. підлягають держ. реєстрації. А. к. є юрид. особою і функціонує на засадах повного госп. розрахунку та самофінансування, має самост. баланс, розрахунковий та ін. рахунки в установах банків України, печатку, статут. До складу А. к. можуть входити держ. і колективні сільськогосп., а також переробні, загот., буд., ремонтні та ін. підприємства й організації. Вони зберігають госп. самостійність і права юрид. осіб, на них поширюється дія Законів «Про підприємства в Україні» (1991), «Про власність» (1991), «Про підприємництво» (1991), «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (1992) тощо. Підприємства й організації можуть вийти зі складу А. к. у порядку, встановленому його статутом. Відмова дати згоду на вихід зі складу А. к. може бути оскаржена через суд. Вищим органом управління А. к. є рада, яка обирається установчим і' зборами представників підприємств і орі іізацій, що входять до його складу. Вона призначає і звільняє ген. директора комбінату, утворює робочий апарат управління. Витрати на його утримання здійснюються за рахунок внесків підприємств і організацій — членів комбінату та власної госп. діяльності. Літ.: Агропром. комплекс: правові питання. К., 1992; Аграрне право України. К., 1997. ІЗ. А. Павловичі

 

Схожі за змістом слова та фрази