Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow змін-зору arrow ЗОНИ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНІ
   

ЗОНИ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНІ

— частини території республіки або області, які сформувались історично на основі сусп. поділу праці у відповідності з екон. та грунтово-кліматичними умовами і характеризуються різним виробничим напрямом с. г., рівнем розвитку пром-сті тощо. Раціональне розміщення с.-г. виробництва за 3. п.-е. сприяє максимальному використанню природних та екон. умов для збільшення і здешевлення виробн. с.-г. продукції, найповнішому задоволенню населення продуктами харчування, а пром-сті сировиною. З розвитком продуктивних сил виробничий напрям с. г. окремих 3. п.-е. постійно удосконалюється, причому в його комплексі майже повсюдно галузі рослинництва все більше підпорядковуються потребам тваринництва, збільшенню виробн. молока, м'яса, яєць тощо. На тер. України склалось 6 3. п.-е.: Полісся; Лісостепу; пн. і центр. Степу; пд. Степу; передгірних та гірських р-нів Криму; передгірних та гірських р-нів Карпат. 3. п. - е. Полісся охоплює 75 адм. р-нів, де провідне місце (майже 50% ) товарної продукції с.-г. підприємств посідає продукція тваринництва, зокрема яловичина та молоко. Скотарство має чітко виражений м'ясо-молочний напрям; розвиваються свинарство, птахівництво і вівчарство. Серед рослинницьких галузей основна роль в економіці г-в належить льонарству, картоплярству та зерновим культурам, а в окремих районах — хмелярству і буряківництву. 3. п.-е. Лісостепу — найбільша в республіці, займає 195 адм. р-нів. Крім м'ясо-молочного скотарства, розвинені свинарство і птахівництво; зосереджено основне виробн. цукр. буряків (їх частка в структурі товарної продукції с. г. становить майже 20% ). Добре розвинені зернове господарство з високою питомою вагою озимої пшениці, а також кукурудзи на зерно і зернобобових культур; поширені овочівництво та садівництво. 3. п. - е. п н. і центр. Степу охоплює 122 адм. р-ни. В товарному виробн. тваринницькі галузі переважають над рослинницькими. Скотарство переважно м'ясо-молочного та молочно-м'ясного напрямів, а поблизу великих міст та пром. центрів — молочного; розвинені свинарство та птахівництво. В рослинництві домінують зернові культури, насамперед пшениця та кукурудза; зосереджено основні посіви соняшнику, а також овочів, баштанних культур, для товарних цілей вирощують цукр. буряки. 3. п.-е. п д. Степу займає 48 р-нів з молочно-м'ясним скотарством, свинарством, птахівництвом і вівчарством. У рослинництві провідна роль належить зерновому г-ву, овочівництву та баштанництву; поширено виноградарство, садівництво. 3. п. - е. передгірних та гірських р-нів Криму найменша в республіці, розміщена на тер. трьох адм. р-нів, де грунтово-кліматичні умови найсприятливіші для виноградарства, садівництва і овочівництва, продукція яких у структурі всієї товарної продукції с. г. займає 54%. Вирощують також ефіроолійні рослини. В тваринництві провідні галузі — молочне і молочно-м'ясне скотарство, несуче птахівництво та вівчарство. 3. п. - е. передгірних та гірських р-нів Карпат займає 34 адм. р-ни. С. г.— багатогалузеве. Найбільш розвинені м'ясо-молочне скотарство і льонарство, продукція яких у товарному виробн. всієї с.-г. продукції зони становить понад 2/3. Відміни грунтово-кліматичних та екон. умов, що склались в окремих р-нах, зумовлюють також різну спеціалізацію г-в в межах 3. п.-е. На їх тер. виділяються підзони різної виробничої спеціалізації, серед яких найпоширеніші підзони с. г. приміського типу. Іх осн. завданням є забезпечення населення великих міст, пром. центрів та курортів малотранспортабельними продуктами с. г. В постанові ЦК КПРС (червень 1976) про дальший розвиток спеціалізації і концентрації с.-г. виробництва на базі між-госп. кооперації і агропром. інтеграції накреслено перспективи поглиблення зональної спеціалізації з метою більш раціонального використання природно-кліматичних і екон. умов кожного р-ну та одержання все більшої кількості продукції і зниження затрат на її виробництво

Літ.: Розміщення і спеціалізація сільського господарства Української PCP. К., 1967; Науково обгрунтована система ведення сільського господарства в Степу УРСР. К., 1974; Методические рекомендации и программа прогнозирования развития, размещения и специализации сельского хозяйства по природно-экономическим зонам Украинской ССР на период до 2000 года. К., 1975.

М. І. Щур, M.П. Коржинсъкий

Зони природно-економічні - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази