Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кук-куп arrow КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ
   

КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ

соціалістична — революційні перетворення в культурі й усьому духовному житті суспільства, які відбуваються внаслідок перемоги соціалістичної революції; невід'ємна складова частина соціалістичного і комуністичного перетворення суспільства. Необхідність К. р. обгрунтована в працях В. І. Леніна, який розробив її теор. засади. К. р. включає створення соціалістич. системи нар. освіти; формування нової, соціалістич. інтелігенції; подолання впливу бурж. ідеології; утвердження марксистсько-ленінської ідеології, створення соціалістич. культури, перебудову побуту. К. р.— тривалий, складний істор. процес, що відбувається не стихійно, а на науково розробленій Комуністичною партією основі. Проведення К. р.— заг. закономірність соціалістичного будівництва. Конкретні форми К. р.— різноманітні й пов'язані з нац., істор. особливостями соціалістичних країн. Уперше К. р. здійснена в Рад. Союзі, де вона була складовою частиною ленінського плану побудови соціалізму в СРСР і проводилася в нерозривному зв'язку з індустріалізацією країни і колективізацією сільського господарства. Внаслідок перемоги К. р. Рад. Союз перетворився на країну суцільної письменності, високого загальноосвітнього рівня трудящих, всебічного розквіту науки і культури (див. Народна освіта. Ліквідація неписьменності тощо). В умовах розвинутого соціалістичного суспільства в СРСР відбувається завершальний етап К р., осн. завданням якого є створення духовних передумов для перемоги комунізму — виховання всіх трудящих у дусі високої ідейності і відданості соціалістичній Батьківщині, справі комунізму, комуністичного ставлення до праці й сусп. власності; повне подолання пережитків бурж. поглядів і моралі: всебічний, гармонійний розвиток особи, створення справж. багатства духовної культури. Нічого спільного з марксистсько-ленінською теорією і практикою К. р. не має політ. кампанія, яка проводилась в 60-х рр. в Китаї під назвою "великої пролетарської культурної революції" і була спрямована маоїстським керівництвом КНР на розгром парт, кадрів, надбань культури, ліквідацію соціалістичних завоювань кит. народу.

М. Г. Корнєєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази