Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА
   

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА

-клас експертизи судової, при проведенні якої використовуються дані й методи екон. наук у дослідженні матеріалів справи з метою вирішення питань, що цікавлять правоохор. органи і пов'язані з процесами в-ва (розподілу, обміну), їх докум. відображенням відповідно до вимог спец, правил, викладених у нормат. актах. До класу Е. с.-е. належать експертизи судово-бухгалтерська, планово-економічна, фінансово-кредитна, економіко-статистична, а також економіки праці.

Об'єктами Е. с.-е. є планові, звітні та облікові док-ти, ін. матеріали, що стосуються вироб.-госп., фін. діяльності суб'єктів господарювання. Для кожної із вказаних Е. с.-е. характерні свої об'єкти дослідження, хоча при цьому використовуються і такі док-ти, які можуть мати спільне значення. Крім загальнонаук. методів (спостереження, описування, вимірювання, порівняння, аналіз, моделювання, аналогія тощо), при здійсненні Е. с.-е. використовуються спец, методи, що базуються на кон кр. галузі знань і призначені для вирішення завдань певного виду. Маються на увазі методи докум. перевірки, зустрічної перевірки планових та звітних показників (у т. ч. прийом контрольних тех.-екон. розрахунків), моделювання втрачених док-тів. Використовується також метод ретроспективного аналізу фін.-госп. діяльності, до якого належить низка прийомів, у т. ч. порівняльний аналіз, підстановка, тобто заміна звітної величини (при виявленні перекручень) фактичною, встановленою експертизою, деталізація заг. результатів виконання плану, балансове порівняння тощо. Проведення Е. с.-е. використовується не лише для виявлення криміногенних обставин у фін.-госп. діяльності підприємств та організацій, а й для розробки рекомендацій щодо їх ліквідації.

Літ.: Суд. планово-экон. экспертиза. М., 1984; Пошю-нас П. Суд. ревизия и суд.-экон. экспертизы. Вильнюс, 1990; Білуха М. Т. Суд.-бух. експертиза. К., 1992.

Ю. С. Сушко.

 

Схожі за змістом слова та фрази