Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОСЛИННИЙ СВІТ
   

РОСЛИННИЙ СВІТ

- сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території. Ці рослини у процесі фотосинтезу створюють осн. масу органіч. речовини біосфери і підтримують газовий склад атмосфери. У світі відомо бл. 500 тис, а в Україні — понад 25 тис. видів рослин.

Осн. актом у галузі охорони і використання Р. с. України є Закон «Про рослинний світ» (1999). За цим актом об'єктами Р. с. є дикорослі та ін. несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання (сукупність видів рослин, що зростають у межах певних ділянок і перебувають у тісній взаємодії як між собою, так і з умовами довкілля). Об'єкти Р. с, що використовуються або можуть бути використані населенням для потреб в-ва та ін. потреб, належать до категорії природ, росл, ресурсів. За своєю екол., госп., наук., оздоров., рекреац. цінністю та ін. ознаками вони поділяються на природні росл, ресурси загальнодерж. та місц. значення.

До природ, росл, ресурсів загальнодерж. значення належать: а) об'єкти Р. с. внутр. морських вод і тер. моря, конт. шельфу та виключної (морської) екон. зони України; поверхневих вод (озер, водосховищ, річок, каналів), що розташовані й використовуються на території більш як однієї області, а також їхніх приток усіх порядків; природ, та біосфер, заповідників, нац. природ, парків, а також заказників, пам'яток природи, бот. садів, дендрол. парків, зоол. парків, парків — пам'яток сад.-парк, мист-ва загальнодерж. значення; б) лісові ресурси держ. значення; в) рідкісні й такі, що перебувають під загрозою зникнення, судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, види яких занесені до Червоної книги України; г) рідкісні й такі, шо перебувають під загрозою зникнення, та типові природні росл, угруповання, занесені до Зеленої книги України. До природ, росл, ресурсів загальнодерж. значення зак-вом України можуть бути віднесені й ін. об'єкти Р. с.

До природ, росл, ресурсів місц. значення відносяться дикорослі та ін. несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, не віднесені до природ, росл, ресурсів загальнодерж. значення.

Діяльність, яка впливає на стан охорони, використання та відтворення Р. с, можлива лише за дотримання таких осн. вимог: збереження природної просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності об'єктів Р. с, збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природ, росл, угруповань; науково обгрунтованого, невиснажливого використання природ, росл, ресурсів, здійснення заходів щодо запобігання негат. впливу госп. діяльності на Р. с, охорони об'єктів Р. с. від пожеж, захист від шкідників і хвороб; здійснення заходів щодо відтворення об'єктів Р. с; регулювання поширення, чисельності дикорослих рослин і використання їх запасів з урахуванням інтересів охорони здоров'я населення. Крім Закону «Про рослинний світ», відносини у цій сфері регулюються Законами «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про природно-заповідний фонд України» (1992), ЛК України (1994) та ін. нормат.-прав. актами. КК України передбачає крим. відповідальність за порушення зак-ва про захист рослин (ст. 247).

Літ.: Попов В., Гетьман А. Прав, проблеми використання і охорони росл, світу. «Право України», 2000, № 1.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази