Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ
   

ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ

- гол. адм. установа губернії) Рос. імперії кін. 18 — поч. 20 ст. Запроваджене на підставі «Установлення про губернії» (1775). За цим законом Г. п. було дорадчим органом під безпосеред. керівництвом намісника. До нього входили губернатор, радники та асесори. Згодом членом правління став і віце-губернатор. Г. п. визначалося як установа, що керує заг. благоустроєм, охороняє права особи та власності, забезпечує «тишу та спокій», відає г-вом, дбає про нар. здоров'я та забезпеченість продовольством. Правління доводило до відома підпорядкованих йому установ і чиновників закони та вимагало їх виконання. Однак у серед. 19 ст. гол. роль в управлінні губернією належала губернаторові, а Г. п. перетворилося на викон. орган при ньому. Осн. справи установи зосереджувалися в її канцелярії, що складалася з 4 відділень. Перше відділення відало оприлюдненням законів, наглядало за виконанням розпоряджень губернатора та Г. п., за губ. газетою. Через друге відділення губернатор керував поліцією; третє забезпечувало зв'язок з місц. судами, четверте — з фін.-госп. органами. Згідно з Положенням про Г. п. 1865 цей орган значно реформовано. До нього ввійшли інспектор у лік. справах, губ. інженер та губ. архітектор, а згодом ще й тюрем, інспектор. Г. п. було звільнене від деяких другорядних адм.-госп. справ, їх передали новоствореним земствам. Структурно Г. п., як і раніше, складалося із заг. присутствія та канцелярії. Водночас були організовані лік., буд., межове і тюремне відділення, друкарня. Канцелярію згодом поділено на канцелярію заг. присутствія та канцелярію відділень. Заг. присутствіє лише в окр. випадках діяло як колег, орган. Г. п. існували до 1917.

Літ.: Градовский А. Начала рус. гос. права, т. 3. СПб., 1883; Ерошкин Н. П. История гос. учреждений дорев. России. М., 1983; Губ. администрация и органы центр, управления России во второй пол. XIX в. Ленинград, 1988; Посохов С. И., Ярмыш А. Н. Губернаторы и генерал-губернаторы. X., 1997.

О. Н. Ярмиш, С. I. Посохов.

 

Схожі за змістом слова та фрази