Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кур-кят arrow КУСТАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
   

КУСТАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

— дрібне домашнє товарне виробництво на ринок; початкова, рання стадія розвитку і нижча форма капіталізму в пром-сті. К. п. базується на приватній власності на засоби виробн. і особистій праці кустаря. Заснована на експлуатації працівника-кустаря торг. і пром. капіталом, як правило, підкорена капіталістичній мануфактурі. В дореволюц. Росії К. п. інтенсивно розвивалася після скасування кріпацтва 1861. Проте з дальшим прогресом фаб.-зав. пром-сті К. п., не витримуючи конкуренції, почала скорочуватися. В 1913 налічувалося 3706 тис. зайнятих у К. п., в т. ч. на Україні — 415 тис. чол., питома вага її продукції в заг. пром. виробн. становила 33%. Кустарний промисел, за оцінкою В. І. Леніна, найгірший вид капіталістичної експлуатації (див. Повне зібр. тв., т. З, с. 8). Найрозвинутішою К. п. була в районах агр. перенаселення, дешевої робочої сили і в місцевостях, куди завезення товарів машинної пром-сті утруднювалося через відсутність зручних шляхів. На Україні понад 70% усіх кустарів зосереджувалося в Подільській, Волин., Черніг. і Полтав. губерніях. Найпоширенішими кустарними промислами на Україні були виготовлення волокна та виробів з нього, виробів з дерева, шкіри, одягу, металовиробів, гончарних виробів, килимів, худож. кераміки тощо. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції в СРСР, а пізніше і в ін. країнах соціалістичної співдружності соціально-екон. природа К. п. зазнала докорінних змін. В кустарному виробн. було ліквідовано відносини експлуатації. Кустарі й ремісники об'єдналися в підприємства соціалістичного типу — пром. кооперацію. В 1960 в СРСР підприємства промислової кооперації ввійшли до системи соціалістичної (державної) місцевої промисловості.

Г. І. Дерев'янкік.

 

Схожі за змістом слова та фрази