Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІЦЕНЗІЯ
   

ЛІЦЕНЗІЯ

(лат. Іісепtіа — свобода, право) — спец, дозвіл, який видається компет. держ. органом або уповноваженою ним особою на здійснення певних дій чи діяльності у визначених сферах або на використання певних прав, що належать ін. особі. В Україні видача і отримання Л. (ліцензування) застосовується д-вою як метод регулювання госп. діяльності, цив.-правових відносин щодо об'єктів інтелектуал, власності, а також як форма і засіб здійснення контролю д-ви за дотриманням суб'єктами господарювання вимог зак-ва, що пред'являються до зовнішньоекон. діяльності, валют, операцій, окр. видів підприємництва та ін.

Зак-вом України про зовнішньоекон. діяльність, інтелектуал, власність, валют, регулювання і валют, контроль, підприємництво та ін. передбачено видачу і отримання Л. на: 1) здійснення зовнішньоекон. операцій — експорту та імпорту товарів і капіталу, транзиту (див. Ліцензія зовнішньоекономічна); 2) використання певних об'єктів інтелектуал, власності відповідно до ліценз. договору або суд. чи адм. рішення компет. держ. органу; 3) здійснення окр. видів госп. (підприємницької) діяльності, таких як пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин, виготовлення та реалізація медикаментів і хім. речовин, надання послуг у перевезенні пасажирів і вантажів повітр., мор., річк., залізнич. та ав-томоб. тр-том, мед. та вет. практика, страхова діяльність, надання турист, послуг, проф. діяльність на ринку цін. паперів та ін.: всього — бл. 60 видів госп. діяльності (див. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 2000). У даному разі Л. — єдиний документ дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом госп. діяльності, що

відповідно до зак-ва підлягає обмеженню. Літ.: Новые возможности предпринимательства. К.. 1992; Юрид. памятка участнику внешнеэкон. деятельности в Украине (в вопросах, ответах и док-тах). К., 1992; Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкон. деятельности в Украине. К.. 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази