Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
   

РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

- орг.-прав. механізм і юрид. процедури обліку осіб фізичних за обраним ними місцем проживання, а також діяльність компет. органів викон. влади, пов'язана з забезпеченням реалізації зазнач, механізму і процедур. Запроваджена в Україні з 2003 після скасування на підставі рішення Конст. Суду України від 14.ХІ 2001 інституту прописки (див. Паспортна система, Паспортна служба України). Грунтується на встановлених ст. 33 Конституції України гарантіях на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. В основу Р. ф. о. за м. п. покладено принцип недопущення поширення інформації про фіз. особу, зокрема про місце проживання, без її згоди (крім випадків, визначених законами України, і лише в інтересах захисту прав людини та нац. безпеки). Реєстрація здійснюється тер. органами і підрозділами Держ. департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації МВС України шляхом ведення адресно-довідкових карток з можливістю їх автоматиз. обробки. Р. ф. о. за м. п. передбачає внесення до паспорт, док-та (див. Паспорт, Паспорт громадянина України) та адресно-довідкової картотеки, яку веде орган реєстрації, відомостей про місце проживання. Фіз. особі може бути відмовлено в реєстрації за обраним місцем проживання тільки у випадках, передбачених законом. Механізм реєстрації та зняття з обліку фіз. осіб за місцем проживання, функції і компетенція органів реєстрації визначаються указом Президента України «Про заходи щодо реєстрації фізичних осіб» від 11.1 2002 і Тимчасовим порядком реєстрації фізичних осіб за місцем проживання (затв. КМ України 16.1 2003). Згідно з цими актами місцем проживання фіз. особи є місце, де вона постійно або переважно живе як власник жил. будинку (приміщення), за договором його наймання, піднаймання, оренди або на ін. підставах, передбачених зак-вом. Як місце проживання визначаються приміщення, придатні для проживання і включені до відповід. житл. фонду, в т. ч. гуртожитки, заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків, піклування, дит. будинки сім. типу, спец, заклади для престарілих, інвалідів, ветеранів. У разі зміни місця проживання громадяни України, іноземці та особи без громадянства (див. Апатриди, Безгромадянство), які постійно проживають в Україні, зобов'язані подати для реєстрації у 10-денний строк після прибуття на нове місце проживання док-ти відповід. житл.-комунальним підприємствам, ін. організаціям, що самостійно здійснюють обслуговування будинків, або уповноваженим особам у сільс. і селищ, радах.

Після прийняття і облікування ці док-ти у 5-денний строк передаються до відповід. органів реєстрації. Особи, які проживають у приват, будинках, звертаються до реєструючого органу особисто з поданням оформленої належ, чином будинкової книги. Реєстрація призовників і військовозобов'язаних проводиться на заг. підставах у разі наявності в їх військ.-облік. док-тах відміток про взяття на військовий облік за новим місцем проживання. Особи, засуджені до обмеження або позбавлення волі, реєструються адміністрацією крим.-викон. системи у відповід. уповноваж, органі з урахуванням зняття їх з реєстрац. обліку перед засудженням. Діти від 15-річного до 18-річного віку реєструються за погодженням з батьками (піклувальниками). Новонароджені реєструються за заявою одного з батьків, а діти, які не досягай 15-річного віку і проживають разом з батьками (опікунами або піклувальниками), реєструються разом з ними або з одним із батьків чи особою, яка їх замінює. Існують особливості реєстрації дітей-сиріт, престарілих, інвалідів, ветеранів та ін., які перебувають у відповід. спец, закладах. Іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку прибули до України і мають намір та підстави перебувати в ній понад установлені законом строки, звертаються безпосередньо до органу реєстрації. Особи, які тимчасово перебувають у готелях, санаторіях, будинках відпочинку, лік. закладах тощо, обліковуються їх адміністрацією без зняття з реєстрац. обліку за місцем проживання. Для здійснення реєстрації особа подає письм. заяву, паспорт, док-т (паспорт, свідоцтво про народження, посвідку на пост, або тимчас. проживання) з відміткою про зняття з реєстрац. обліку за поперед, місцем проживання, два примірники талона реєстрації, квитанцію про сплату держ. мита, талон зняття з обліку за поперед, місцем проживання. Для зняття з реєстрац. обліку необхідно подати письм. заяву, паспорт, док-т і два примірники талона зняття з реєстрац. обліку.

Форми заяв та ін. реєстрац. док-тів, а також зразки використовуваних штампів затверджуються МВС України. Відмова в реєстрації або неправомірні дії служб, особи щодо цього можуть бути оскаржені до уповноваженого реєстрац. органу вищого рівня або в судовому Порядку.

В. П. Нагребельний, Л. Р. Грицаєнко.

 

Схожі за змістом слова та фрази