Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ
   

АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ

- якісно відмінні стани тієї самої речовини, які відрізняються структурою і характером теплового руху структурних елементів - молекул, атомів, іонів тощо. Розрізняють А. с. р.: твердий, рідкий, газ і плазму. Структура кристалічних твердих тіл (див. Кристали) характеризується близьким і далеким порядками. Частинки в тілах здійснюють невеликі теплові коливання біля вузлів кристалічної гратки. За певних умов речовина може перебувати в аморфному стані. В рідинах існує переважно близький порядок; тепловий рух у них складається з коливальнообертового та поступального. В газах немає і близького порядку, частинки рухаються хаотично, слабо взаємодіючи. Газ, іонізуючись, переходить у плазму. Високомол. сполуки (полімери)перебувають лише в твердому та рідкому станах. У певних умовах різні А. с. р. можуть співіснувати (див. Потрійна точка, Критичний стан). Графічно співвідношення між агрегатними станами простих речовин показано на мал. Зміни А.

с. р. відбуваються звичайно у вигляді фазових переходів першого роду (плавлення, кристалізація, тверднення, випаровування, конденсація, сублімація). При цьому фіз. властивості змінюються стрибкоподібно. Структуру і властивості речовин у різних агрегатних станах досліджує молекулярна фізика, яка спирається на методи статистичної фізики і термодинаміки. О. 3. Голик.

агрегатні стани речовини

 

Схожі за змістом слова та фрази