Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАКОН «ПРО МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР» 1989
   

ЗАКОН «ПРО МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР» 1989

— перший закон про правовий статус і порядок використання української та ін. мов в УРСР. Прийнятий ВР УРСР 28.Х 1989, набув чинності 1.1 1990. Складається з преамбули, 6 розділів (заг. положення; мова держ., парт., громад, органів, підприємств, установ і організацій; мова освіти, науки, інформатики і культури; мова інформації та зв'язку; мова назв; сприяння нац.-культур. розвиткові українців, які проживають за межами УРСР), 40 статей. Закон виходить з того, що мова є одним з вирішальних чинників нац. самобутності укр. народу. Ним встановлено, що укр. мова є державною мовою в УРСР. Д-ва забезпечує всебічний розвиток і функціонування укр. мови в усіх сферах сусп. життя (ст. 2). Разом з тим УРСР створює необхідні умови для розвитку і використання мов ін. національностей. Укр., рос. та ін. мови є мовами міжнац. спілкування в Україні. Гр-нам УРСР гарантується право користування своєю нац. мовою або будь-якою ін. мовою (ст. 5). Законом досить повно врегульовано питання офіц. вживання мов у республіці. Зокрема передбачено, що акти найвищих органів держ. влади та управління в УРСР приймаються укр. мовою і оприлюднюються укр. та рос. мовами. Мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин держ., парт, і громад, органів, підприємств, установ та організацій є укр. мова. Офіційні документи, які посвідчують статус гр-нина, — паспорт, трудова книжка, документи про освіту, свідоцтво про народження, про одруження, а також документи про смерть особи виконуються укр. і рос. мовами. Укр. мова, як правило, є мовою з'їздів, конференцій та ін. форумів, документації про вибори, судочинства, прокурорського нагляду тощо. У всіх сферах обслуговування гр-н вживається укр. або ін. мова, прийнятна для сторін. Мовами двосторонніх міжнар. договорів УРСР, а також угод органів, підприємств, установ і організацій республіки з органами, підприємствами, установами та організаціями ін. держав є укр. мова та мова ін. сторони договору чи угоди (ст. 24). У законі закріплені й деякі особливості вживання мов у сфері освіти, науки, інформатики та культури. Зокрема, у загальноосвітніх школах навч. і виховна робота ведеться укр. мовою. У відповідних випадках можуть створюватись окр. класи, де навч. і виховна робота ведеться відповідно укр. мовою або мовою населення ін. національності, вивчення в усіх загальноосв. школах укр. і рос. мов є обов'язковим.

Результати н.-д. робіт оформляються укр. і рос. мовами. На основі цих же мов здійснюється інформатика. УРСР гарантує функціонування укр. мови, а також ін. нац. мов у сфері культури.

Офіц. назви держ., парт., громад, органів, підприємств, установ і організацій утворюються і подаються укр. мовою. З правого боку (або внизу) ці назви можуть подаватися ін. мовою (ст. 37).

Важливою нормою закону є й положення про те, що УРСР на основі відповідних угод сприяє нац.-культур, розвиткові українців, які проживають поза її межами, навчанню гр-н укр. походження у закладах освіти республіки.

Істотним чинником практ. реалізації закону стала прийнята 1990 Державна програма розвитку української мови та ін. нац. мов на період до 2000 року.

Незважаючи на те, що закон було прийнято в час, коли Україна перебувала у складі СРСР, його осн. положення не втратили свого значення і для України як суверенної д-ви. Найбільш принципові з них включені до Конституції України 1996. Це, зокрема, положення про те, що: держ. мовою в Україні є укр. мова; д-ва забезпечує всебічний розвиток і функціонування укр. мови в усіх сферах сусп. життя; гарантується вільний розвиток рос. та ін. мов нац. меншин (ст. 10 Конституції). Даний закон сприяв зміцненню авторитету укр. мови в усіх сферах спілкування як на нац., так і на міжнар. рівнях.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази