Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІННОВАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
   

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

(від лат. innovatio — поновлення, зміна) — специф. комплексна галузь законодавства, якою регулюються сусп. відносини в процесі здійснення орг., фін., інвест., матеріально-тех. та ін. заходів, спрямованих на створення і впровадження н.-т. розробок, нової техніки і технологій, нових форм організації праці та управління, освоєння і випуск нових видів продукції. І. з. має на меті стимулювання н.-т. прогресу, переозброєння пром-сті та її інфраструктури, інтеграцію науки, техніки і в-ва, координацію фундам. і прикладних досліджень, досл.-конструктор, і технол. робіт щодо створення високоефективної техніки. В Україні ці питання регламентуються насамперед Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1998). Систему вітчизн. І. з. доповнюють законод. акти про інтелект, власність, норми фінансового, цив., підпри-єм., інвест. зак-ва, правові акти Президента України, КМ України та відповідних міністерств і відомств, спрямовані на реалізацію держ. політики у сфері інновац. діяльності. І. з. нормативно закріплює екон. методи управління та регулювання процесами створення, впровадження у в-во нових видів н.-т. продукції і технологій, сприяє винахідництву та широкому застосуванню н.-т. розробок, діяльності інновац. фондів, банків та ін. структур у цій сфері.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази