Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ
   

ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

- поновлення у разі звільнення з роботи (посади) без законної підстави або з порушенням установленого порядку чи незаконного переведення на ін. роботу. Працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. При винесенні рішення про П. на р. орган, який розглядає труд, спір, одночасно вирішує вимоги про виплату працівникові серед, заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про П. на р. розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає труд, спір, виносить рішення про виплату серед, заробітку за весь час вимуш. прогулу (ч. 2 ст. 235 КЗпП України). У разі визнання формулювання причини звільнення працівника неправильним або таким, що не відповідає чинному зак-ву, у випадках, коли це не тягне П. на p., орган, який розглядає трудовий спір, зобов'язаний змінити формулювання і вказати в рішенні причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного зак-ва та з посиланням на статтю (пункт) закону. Якщо неправильне формулювання причини звільнення у трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який розглядає труд, спір, одночасно вирішує вимогу про виплату йому серед, заробітку за час вимушеного прогулу в порядку і на умовах, передбачених ч. 2 ст. 235 КЗпП. Рішення про П. на р. незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника підлягає негайному виконанню. У разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення органу, що розглядав труд, спір, цей орган виносить ухвалу про виплату працівникові серед, заробітку або різниці в заробітку за весь час вимуш. прогулу.

При присудженні оплати за час вимуш. прогулу зараховується заробіток за місцем нової роботи (одержана допомога в разі тимчасової непрацездатності, вихідна допомога, допомога по безробіттю), який працівник мав за цей період. Незаконно звільненому працівникові не може бути відмовлено в П. на р. на тій підставі, що він уже працює на новому підприємстві. Крім того, ст. 237 передбачено матеріальну відповідальність служб, особи, винної в незакон, звільненні або переведенні працівника на ін. роботу, а саме: обов'язок відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв'язку з оплатою працівникові часу вимуш. прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи за умови, що звільнення або переведення здійснені з порушенням закону або власник чи уповноважений ним орган затримали виконання рішення суду про П. на р. У таких випадках настає повна матеріальна відповідальність винної у цьому служб. особи.

Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази