Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow закат-запоріж arrow ЗАКОННІСТЬ
   

ЗАКОННІСТЬ

- правовий режим життя суспільства, при якому діяльність усіх держ. органів, установ і орг-цій, усіх службових осіб і громадян здійснюється відповідно до вимог закону. Умовами 3. є розгалужена система законодавства, яка відповідає екон. базису суспільства і чітко регулює права й обов'язки учасників сусп. відносин, спільність інтересів усіх членів суспільства, високий рівень правової культури населення й наявність певних екон., політ. і юрид. гарантій (див. Гарантії правові). В класовоантагоністичних формаціях, де держ. машина відображає інтереси правлячої експлуататорської верхівки, а вістря правових норм спрямоване проти переважної більшості населення, умов для справжньої 3. немає. Про це свідчить постійне зростання злочинності й корупції у держ. апараті, криза бурж.-демократичних форм правління тощо. У соціаліс-тич. суспільстві, зокрема у рад. суспільстві , де склалася соціальнопо-літична й ідейна єдність радянського суспільства і де система законодавства відображає його справжні інтереси, створюються відповідні умови для дотримання 3. (див. Соціалістична законність). Конституція СРСР відводить важливе місце режимові 3., гарантіям його забезпечення. Ст. 4 Конституції СРСР встановлює, що Рад. д-ва, всі її органи діють на основі соціалістичної 3., забезпечують охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян.

Ф. Г. Бурчак.

 

Схожі за змістом слова та фрази