Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow амн-анг arrow АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ
   

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

-наука про методи визначення хімічного складу речовин. В А. х. розрізняють якісний аналіз і кількісний аналіз. За характером матеріалу, який аналізують, розрізняють аналіз органічних і неорганічних речовин. В аналізі органічних речовин застосовують елементний аналіз і функціональний аналіз. Відомі фіз. і хім. методи аналізу. В фіз. методах висновок про кількість визначуваної речовини роблять безпосередньо за виміряною величиною будь-якої фіз. властивості: густини (денсиметрія), електропровідності (кондуктометрія), поглинання світла (фотометрія), коефіцієнта заломлення (рефрактометрія), обертання площини поляризації світла (поляриметрія) тощо. До фіз. методів належать: спектральний аналіз, атомно-абсорбційний, радіоактиваційний,масспектрометричні, рентгеноспектральні та інші методи аналізу. Різновид спектрального аналізу- фотометрія полум'я, що його застосовують переважно для визначення лужних і лужноземельних металів. Перевага фіз. методів - висока чутливість і швидкість проведення аналізу. Але у фіз. методах треба застосовувати еталони, у яких вміст елементів встановлюють хім. методами аналізу. В хім. методах аналізу спочатку проводять хім. реакцію, а потім вимірюють будь-яку фізичну властивість продукту реакції, реагенту або самої речовини, яку аналізують (див. також Гравіметричний аналіз, Кінетичні методи аналізу, Титриметричний аналіз, Полярографічний аналіз). В електрогравіметричному аналізі елемент, який визначають, виділяють з розчину електролізом. При фотометричних методах аналізу речовину переводять у розчин і діють на нього реагентом, внаслідок чого утворюється забарвлена сполука. Інтенсивність забарвлення цієї сполуки пропорційна вмісту визначуваного елемента в пробі. За способом вимірювання інтенсивності забарвлення розрізняють колориметричний, фотометричний і спектрофотометричний методи аналізу. Фотометричні методи характеризуються високою чутливістю. В кулонометричному аналізі вимірюють кількість електрики, витраченої на електрохім. перетворення іонів або визначуваних елементів. Цим методом можна визначати дуже малі кількості речовин. Методи А. х. відіграли велику роль у розвитку хім. науки. На підставі результатів хім. аналізу було встановлено склад різних природних матеріалів і синтезованих сполук, сформульовано ряд хім. законів, знайдено хім. еквіваленти та атомні маси елементів. Результати хім. аналізів використовуються також у геохімії, біології, медицині, с. г., для хім. контролю виробн., для пізнання складу об'єктів космічного походження тощо. Для розвитку А. х. велике значення мали праці Р. Бойля, швед, хіміка Т. Бергмана, А.-Л. Лавуазье, Й.-Я. Берцеліуса, нім. хіміка К. Р. Фрезеніуса тощо, в Росії - М. В. Севергіна, М. О. Меншуткіна, Л. О. Чугаєва. На Україні вклад у розвиток А. х. зробили М. О. Тананаєв, А. К. Бабко, В. А. Назаренко, А. Т. Пилипенко, М. С. Полуектов, К. Б. Яцимирський та ін. За підручник"Аналітична хімія" колективу авторів (Ф. Г. Жаровський, А. Т. Пилипенко, І. В. П'ятницький) присуджено Державну премію УРСР (1973).

В СРСР видаються журнали "Заводская лаборатория" і "Журнал аналитической химии", які висвітлюють питання з аналітичної хімії.

Літ.: Бабко А. К. Физико-химический анализ комплексных соединений в растворах. К., 1955; Жаровський Ф. Г., Пилипенко А. Т., П'ятницький I. В. Аналітична хімія. К., 1969; Крешков А. П. Основы аналитической химии, т. 1-3. М., 1970.

I. В. П'ятницький.

 

Схожі за змістом слова та фрази