Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛІСТИЧНА ДЕРЖАВА
   

СОЦІАЛІСТИЧНА ДЕРЖАВА

— організація політичної влади трудящих на чолі з робітничим класом, головне знаряддя захисту революц. завоювань, творчого перетворення екон. і духовного життя суспільства з метою побудови комунізму. Виникає в результаті перемоги соціалістичної револю ції. Є двою нового, історично вищого типу, що докорінно відрізняється від усіх попередніх типів д-ви. Найважливіша ознака С. д.— керівна роль робітн. класу та марксистсько-ленінської партії. Екон. основу С. д. становлять сусп. форми соціалістичної власності. С. д. відіграє принципово іншу соціальну роль порівняно з попередніми типами д-ви. Метою С. д. є знищення будь-якої експлуатації, ліквідація старих сусп. відносин і розвиток нових — соціалістичних і комуністичних. С. д. має незрівнянно ширшу соціальну базу, ніж будь-яка експлуататорська д-ва. В соціалістичному суспільстві д-вою управляють не представники привілейованої експлуататорської меншості, а трудящі маси, дедалі ширше залучення яких до управління держ. і сусп. справами є одним з гол. напрямів дальшого зміцнення і розвитку С. д. Найвищою метою С. д. є побудова безкласового комуністичного суспільства, в якому набуде розвитку суспільне комуністичне самоврядування. С. д. є останнім істор. типом д-ви. С. д. проходить певні істор. етапи розвитку, на кожному з яких вона характеризується рядом особливостей, що проявляються у специфіці завдань, функцій, методів здійснення їх тощо. Таких гол. етапів два — етап д-ви диктатури пролетаріату і етап загальнонародної д-ви. С. д. диктатури пролетаріату забезпечує політ. панування пролетаріату над поваленими експлуататорськими класами, подолання опору контрреволюції і держ. керівництво трудящими з боку робітн. класу в будівництві соціалізму.

Соціалістична загальнонар. д-ва, створена в СРСР, відповідає етапу розвинутого соціалістичного суспільства. Гол. напрямом її розвитку є всебічне розгортання і вдосконалення соціалістичної демократії. Шлях до соціалізму, його осн. риси визначаються заг. закономірностями, які властиві розвиткові всіх соціалістичних країн. Дія заг. закономірностей проявляється в різних формах, що відповідають конкретним умовам розвитку соціалістичної революції, співвідношенню класових сил, між нар. обстановці, істор. та нац. особливостям тієї або ін. країни тощо. Тому марксизм-ленінізм виходить з неминучої різноманітності форм С. д. Прообразом С. д. була Паризька комуна 1871, її осн. формами є Республіка Рад (див. Радянська соціалістична держава), народно-демократична республіка (див. Народно-демократична держава). С. д. утворюють світову систему соціалізму. Літ. див. до ст. Держава. Соціалістична демократія.

М. І. Козюбра.

 

Схожі за змістом слова та фрази