Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОНОПОЛІЯ
   

МОНОПОЛІЯ

монополізм (грец. — одноособове право на продаж, від — один, єдиний і — продавати) — 1) виключне право на в-во, торгівлю, промисли тощо, яке належить одній особі, певній групі осіб або д-ві; 2) великі об'єднання підприємців (картелі, синдикати, трести, концерни, консорціуми тощо), що виникають на базі зростаючої концентрації в-ва і капіталу, які зосереджують у своїх руках більшу половину в-ва та/або продажу будь-якого товару з метою досягти панівного становища на ринку, одержання макс. прибутку.

В умовах становлення ринкових відносин в Україні монопольним вважається домінуюче становище підприємця, яке дає йому можливість самостійно або разом з ін. підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним визнається становище підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 відсотків. За рішенням Антимонопольного комітету України монопольним може визначатися становище підприємця, коли його частка на ринку певного товару становить і менше 35 відсотків. Монопольне становище підприємців на ринку для всіх видів продукції вироб.-тех. призначення, а також в обігу капіталів (фінансів, цін. паперів тощо) визначається у межах тер. України. Монопольне становище підприємців на ринку для всіх видів товарів нар. споживання, а також усіх видів робіт і послуг визначається Антимонопол. к-том України та його тер. управліннями в межах адм. області або автономії. Монопольна діяльність — це дії чи бездіяльність підприємця (підприємців) за умови його монопольного становища на ринку у в-ві та реалізації товарів, а також дії чи бездіяльність органів влади та управління, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи усунення конкуренції. Зловживанням монопол. становищем вважаються такі дії чи бездіяльність підприємця: а) нав'язування умов договору, які ставлять конкурентів у нерівне становище, або дод. умов, що не належать до предмета договору, в т. ч. нав'язування товару, не потрібного конкуренту; б) обмеження або припинення в-ва, а також вилучення з обороту товарів з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; в) часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності альтернат, джерел постачання або збуту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; г) ін. дії з метою створення перешкод для доступу на ринок (виходу з ринку) ін. підприємців; д) встановлення дискримінац. цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що обмежують права окр. споживачів;

е) встановлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призводить до порушення прав споживачів; є) встановлення монопольно низьких цін на свої товари, що призводить до обмеження конкуренції. До порушення прав споживачів та обмеження конкуренції призводять і неправомірні угоди між підприємцями, спрямовані на: а) встановлення (підтримання) монопольних цін, знижок, надбавок (доплат) або націнок; б) розподіл ринків за тер. принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за ін. ознаками з метою їх монополізації; в) усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, ін. підприємців.

Монопольною вважається також діяльність органів влади та управління, спрямована на недопущення, істот, обмеження чи усунення конкуренції, зокрема вчинення дій, які розцінюються як дискримінація підприємців. До них належать:

а) заборона створення нових підприємств чи ін. орг. форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окр. видів діяльності, на в-во певних видів товарів з метою обмеження конкуренції; б) примушення підприємців до вступу в асоціації, концерни та ін. об'єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів; в) прийняття рішень про централіз. розподіл товарів, що призводить до монопольного становища на ринку; г) встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший; д) надання окремим підприємцям податкових та ін. пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо ін. підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару; е) обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів; є) встановлення заборони чи обмежень стосовно окр. підприємців або груп підприємців. Недобросовісною конкуренцією визнається: а) неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг або будь-якого маркування товару, а також неправомірне копіювання форми упаковки, зовн. оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару ін. підприємця, самовільне використання його імені;

б) умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам ін. підприємця;

в) отримання, використання, розголошення комерц. таємниці, а також конфіденц. інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну ін. підприємця; г) замовлення, виготовлення, розміщення чи поширення реклами, яка не відповідає вимогам чинного зак-ва України і може завдати шкоди фіз., юрид. особам або д-ві.

Держ. контроль за дотриманням антимонопольного зак-ва, захист інтересів підприємців та споживачів від його порушень, в т. ч. від зловживання монопольним становищем і недобросовісної конкуренції, здійснюється Антимонопол. к-том України та його тер. відділеннями. Порушення антимонопольного зак-ва може мати такі наслідки: примус, поділ монопольних утворень, накладення штрафів на підприємців — юрид. осіб; накладення адм. відповідальності на служб, осіб та громадян-підприємців; стягнення у дохід держ. бюджету прибутку, незаконно одержаного суб'єктами підприєм. діяльності внаслідок зловживання монопольним становищем або недобросовісної конкуренції; відшкодування потерпілій особі шкоди, заподіяної такою діяльністю, тощо.

В. В. Луць.

 

Схожі за змістом слова та фрази