Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
   

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

- діяльність гр-н, пов'язана із задоволенням їх особистих та сусп. потреб, що, як правило, приносить їм дохід у грош. або ін. формі. В Україні правовідносини у цій сфері регулюються Законом «Про зайнятість населення» (1991). Відповідно до цього закону до зайнятого населення належать гр-ни, що проживають на тер. д-ви на законних підставах, зокрема:

а) працюючі за наймом на умовах повного або неповного роб. дня (тижня) на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, у міжнар. та іноз. організаціях в Україні і за кордоном;

б) гр-ни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивід, труд, діяльністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їхніх сімей, які беруть участь у в-ві;

в) обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах держ. влади, управління та в об'єднаннях гр-н;

г) військовослужбовці, які проходять службу у Збройних Силах України, Нац. гвардії України, Службі безпеки України, Прикорд. військах України, військах внутр. та конвойної охорони і цив. оборони, органів внутр. справ, ін. військ, формуваннях, створених відповідно до зак-ва України; гр-ни, що проходять альтернативну (невійськову) службу;

д) гр-ни, які проходять профес. підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації з відривом від в-ва; навчаються у денних за-гальноосв. школах і вищих навч. закладах;

е) працюючі гр-ни ін. країн, які тимчасово перебувають в Україні і виконують функції, не пов'язані із забезпеченням діяльності посольств та місій.

Зак-вом України можуть бути передбачені також ін. категорії зайнятого населення. Гр-ни вільно обирають види діяльності, які не заборонені зак-вом, у т. ч. не пов'язані з виконанням оплачуваної роботи, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Примушування гр-н України до праці в будь-якій формі не допускається, за винятком випадків, передбачених зак-вом. Для забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної гр-нами зайнятості д-ва передбачає: заходи інвестиційної і податкової політики, спрямовані на рац. розміщення продуктивних сил, підвищення мобільності трудящих, створення нових технологій, заохочення підприємництва, створення малих підприємств, застосування гнучких режимів праці та праці вдома, ін. заходи для збереження і розвитку системи роб. місць; безоплатне сприяння у виборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, профес. підготовки, освіти, з урахуванням сусп. потреб, включаючи профес. орієнтацію, підготовку та перепідготовку; забезпечення прав та інтересів працівників, створення сприятливих умов на в-ві, вдосконалення зак-ва про зайнятість населення і працю; проведення аналітичних, наук., стат. досліджень зайнятості й безробіття, прогнозування наст, змін якості і розподілу роб. сили; регулювання підприєм. діяльності з надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією, підвищенням профес. рівня та підготовки гр-н до роботи за новою професією, а також для сприяння їх працевлаштуванню у період тимчас. перебування за кордоном; регулювання зовнішньоекон. діяльності в частині залучення і використання іноз. роб. сили в Україні; сприяння створенню дод. роб. місць підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також поліпшенню умов праці у сусп. в-ві; організацію оплачуваних громад, робіт; квотування та бронювання роб. місць для гр-н, що потребують соціального захисту і неспроможні конкурувати на ринку праці, на підприємствах, в організаціях і установах усіх форм власності.

Д-ва сприяє незайнятим гр-нам у поновленні їхньої труд, діяльності та забезпечує їм такі види гарантій і компенсацій: надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з підприємств, установ, організацій; виплата стипендій у період профес. підготовки або перепідготовки та включення цього періоду до заг. і безперервного труд, стажу; виплата у встановленому порядку допомоги по безробіттю; надання дод. матеріальної допомоги безробітному гр-нинові і членам його сім'ї з урахуванням наявності осіб похилого віку і неповноліт. дітей, які перебувають на його утриманні.

Контроль за дотриманням зак-ва про 3. н. здійснює інспекція Державної служби зайнятості.

А. Ю. Бабаскін, Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази