Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дов-дом arrow ДОДАТКОВА ВАРТІСТЬ
   

ДОДАТКОВА ВАРТІСТЬ

- вартість, створювана працею найманого робітника понад вартість його робочої сили і безоплатно привласнювана капіталістом. Д. в.- істор. категорія, притаманна лише капіталістичному способові виробн., коли і робоча сила стає товаром, предметом купівлі-продажу. Теорію Д. в. створив К. Маркс. В. І. Ленін назвав її наріжним каменем екон. теорії К. Маркса, бо саме вона розкриває суть капіталістичної експлуатації. В умовах капіталізму робітник, позбавлений засобів виробництва, змушений продавати свою робочу силу. Купуючи її і з'єднуючи з засобами виробн., капіталіст використовує здатність робочої сили в процесі виробн. створювати вартість, більшу за вартість робочої сили, що є джерелом його збагачення, наживи. Збільшення Д. в. досягається двома осн. методами - абсолютним і відносним. Перший полягає в прямому подовженні робочого дня. понад необхідний робочий час або в підвищенні інтенсивності праці. Створена таким шляхом Д. в. наз. абсолютною додатковою вартістю. Відносну додаткову вартість одержують, зменшуючи необхідний робочий час і відповідно збільшуючи додатковий робочий час при незмінній тривалості робочого дня за рахунок зростання продуктивності праці. Різновидом відносної Д. в. є надлишкова Д. в., яку привласнюють окремі капіталісти на своїх підприємствах у результаті зниження індивід, вартості товару порівняно з його сусп. вартістю. Цього досягають шляхом застосування нової техніки та досконаліших методів виробн. Все це в кінцевому підсумку призводить до зростання норми Д. в.- відношення всієї маси Д. в. до змінного капіталу. Норма Д. в. виражає ступінь експлуатації трудящих. У процесі реалізації й розподілу Д. в. розпадається на прибуток, процент і ренту. Гонитва за Д. в. відіграє вирішальну роль у розвитку капіталістичного виробн., визначає розвиток виробничих відносин капіталістичного суспільства, становить суть основного економічного закону капіталізму. Теорія Д. в. розкриває непримиренні, антагоністичні суперечності, причини загострення класової боротьби, з чого випливає істор: необхідність і неминучість революц. заміни капіталізму новим, прогресивним способом виробн.- соціалізмом.

В. П. Бородатий.

 

Схожі за змістом слова та фрази