Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мінл-міш arrow МІРА
   

МІРА

о Кита — перша відома довгоперіодична змінна зоря. Змінює блиск від 2,0 до 10,1 візуальної зоряної величини з періодом 331,5 доби; змінність її відкрито 1596. Діаметр М. бл. 500 млн. км (в 400 разів більший за діаметр Сонця), віддаль від Сонця 77 парсек. Колір — червоний. Спектр М. змінюється із зміною блиску. мгра — філософська категорія для позначення єдності якості і кількості. Під М. розуміють інтервал, в якому зміна кількості не призводить до зміни якісної визначеності предмета. Збільшення або зменшення кількості тільки до певної межі не впливає на дану якість, дальші ж зміни приводять до її знищення, до появи нової якості (див. Перехід кількісних змін у якісні). В свою чергу, зміна якості даного об'єкта веде до зміни її кількісних характеристик і М. Виникнення нового предмета або явища, а значить, і нової М.— закономірний процес розвитку природи, суспільства й мислення. Моменти переходу від однієї М. до іншої називають вузловими точками переходу від одного стану до іншого, а весь ланцюг переходу від одних кількісно-якісних станів до інших — вузловою лінією мір. У фіз.-хім. процесах ці вузлові точки можна визначити досить точно (агрегатні стани, М. ваги, М. інерції, молекула як певне співвідношення атомів тощо). В ширшому розумінні М.— це єдність протилежностей сутності і явища, змісту і форми, свободи і необхідності тощо. В галузі моралі М. має нормативний відтінок, у мистецтві сприймається як пропорційність, симетрія, гармонія.

В. І. Плотников.

 

Схожі за змістом слова та фрази