Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кирк-кіне arrow КІБЕРНЕТИКА ЕКОНОМІЧНА
   

КІБЕРНЕТИКА ЕКОНОМІЧНА

— напрям кібернетики, що використовує її методи і засоби для описування, дослідження і вдосконалення економічних систем. К. е. розвивається в напрямах удосконалення екон. інформації, керування в екон. системах, моделювання і дослідження систем економіки. Виділення екон. систем в самостійний предмет досліджень, в клас керуючих систем, зумовлюється їхньою специфікою, складністю, значенням. В К. е. використовуються, гол. чин., методи моделювання математичного і теорія оптимальних рішень. К. е. нерозривно пов'язана зі створенням і запровадженням автоматизованих систем управління (АСУ), сприяє розвитку методів матем. й інформаційного забезпечення цих систем в економіці. За допомогою методів і засобів К. е. вдосконалюються структура й технологія управління, уточнюються системи показників, необхідних для ефективного управління екон. об'єктами (цехом, підприємством, об'єднанням, галуззю), раціоналізуються потоки інформації, інформаційні процеси, організація оцінки ситуацій і прийняття рішень. Рішення (особливо в АСУ), що приймаються, стають більш обгрунтованими, об'єктивними, точними. К. е. сприяє технологізації й автоматизації процесів обліку і управління в економіці. Виникли і розвиваються нові напрями К. е., напр. дискретна оптимізація і програмне керування. Самостійного значення набуває інформатика. Великими наук, центрами К. е. є Центральний економіко-матем. ін-т АН СРСР. Головний Обчислювальний центр Держплану СРСР, на Україні — Кібернетики інститут АН УРСР, Обчислювальний центр Держплану УРСР та ін. Істотний внесок у розвиток К. е. зробили О. Ланге, В. С. Немчинов, Л. В. Канторович, а також укр. рад. вчені В. М. Глушков, І. I. Ляшко, В. С. Михалевич, О. О. Бакаев та ін.

Літ: Кобринский Н. Е. [та ін.і. Введение н экономическую кибернетику. М., 1975; Ланге О. Введение в экономическую кибернетику. Пер. с польс. М., 1968.

В. В. Шкурба.

 

Схожі за змістом слова та фрази