Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВИЙ СТАТУС
   

ПРАВОВИЙ СТАТУС

(лат. status - становище) — сукупність прав і обов'язків фіз. та юрид.

осіб. В Україні визначається Конституцією, законами та ін. нормат.-прав. актами, міжнар. договорами, ратифікованими ВР України. П. с. особи фізичної визначають насамперед конст. права, свободи та обов'язки людини і гр-нина. Практ. реалізація П. с. забезпечується системою конституційних та ін. гарантій. Розрізняють П. с: а) гр-н України; б) іноземців; в) осіб без громадянства; г) осіб, яким надано притулок. Найповніше нац. зак-вом регулюється П. с. гр-н України. Щодо ін. категорій осіб існують певні винятки, передбачені зак-вом. За характером правового регулювання виділяють загальний, галузевий і спеціальний П. с. фіз. особи. Загальний П. с. визначається нормами всіх галузей права, галузевий — конкретної галузі права, а спеціальний — нормами спец, зак-ва (напр., П. с. осіб, потерпілих внаслідок Чорноб. катастрофи).

П. с. осіб юридичних визначається через їх компетенцію, тобто права і обов'язки цих осіб, зафіксовані в чинному зак-ві. Йдеться про держ. органи, підприємства, установи та організації. У концентрованому вигляді їх П. с. відображається у законах, положеннях, статутах та ін. нормат.-прав. актах про ці органи, підприємства, установи та організації. Від повноти юрид. фіксації повноважень даних юрид. осіб залежить ефективність їхньої діяльності. Свій П. с. має і д-ва в цілому. Цей статус характеризується двома аспектами — внутрішнім і міжнародним. Перший визначається гол. чин. нормами конституційного права. Конституція України, зокрема, зафіксувала осн. правові засади держ. устрою України. Міжнар.-прав. статус д-ви визначається нормами і принципами міжнародного права.

Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко.

 

Схожі за змістом слова та фрази